Ninivská planina v číslach

2014

Rok, v ktorom ISIS obsadila iracký Mosul a mestá a obce na Ninivskej planine.

1 500 000

Odhadovaný počet kresťanov v Iraku pred vypuknutím vojny v roku 2003.

300 000

Odhadovaný maximálny počet kresťanov v Iraku v súčasnosti (presné čísla nie sú známe).

150 000

Počet kresťanov a príslušníkov iných náboženských menšín, ktorí boli po invázii Ninivskej planiny teroristickou organizáciou ISIS nútení opustiť svoje domovy v priebehu niekoľkých augustových dní v roku 2014.

95 000

Počet kresťanov (približne 12 000 rodín) v utečeneckých centrách na severe Iraku, ktorí sa stále nemôžu vrátiť domov na Ninivskú planinu a ktorých stravu a ubytovanie doteraz zabezpečovala a naďalej zabezpečuje pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need ako jediná organizácia.

9

Počet zničených miest a obcí na Ninivskej planine, ktorých obnova je cieľom projektu „Z ruín k domovu“.

12 970

Počet domov v obciach a mestách na Ninivskej planine (okrem Mosulu), ktoré boli počas okupácie ISIS poškodené, vypálené alebo úplne zničené.

188

Počet súkromných domov v obciach a mestách na Ninivskej planine, ktorých rekonštrukciu pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need doteraz úspešne podporila a zrealizovala.

404

Počet súkromných domov v meste Qaraqosh na Ninivskej planine, ktorých rekonštrukcia sa s podporou pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need už začala.

150

Počet súkromných domov v meste Bartella, ktorých rekonštrukcia sa s podporou pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need už začala.

13 160 000

Suma v eurách poskytnutá pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need v čase od leta 2014 doteraz na potravinovú pomoc irackým kresťanským a iným utečencom vo vlastnej krajine.

9 956 100

Suma v eurách poskytnutá pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need v čase od leta 2014 doteraz na nájom a ubytovanie vnútorne vysídlených kresťanov.

34 500 000

Celková suma v amerických dolároch, ktorá bola od roku 2014 doteraz vynaložená pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need na udržanie irackých kresťanov v ich vlasti. Približne rovnaká suma na rovnaké účely pochádza od vlád niekoľkých krajín a od iných charitatívnych organizácií a darcov.

250 000 000

Vypočítaný odhad nákladov (v amerických dolároch) na rekonštrukciu súkromných domov v deviatich mestách a obciach na Ninivskej planine.