Na hrane občianskej vojny

KAMERUN – Kamerun sa ocitol vo víre politického a spoločenského konfliktu medzi skupinami anglicky hovoriaceho obyvateľstva a frankofónnej populácie. Prezidentská republika Kamerun leží v strednej Afrike na brehu Guinejského zálivu a kedysi bola nemeckou kolóniou. Po prvej svetovej vojne si v nej rozdelili sféry vplyvu Francúzi a Briti a v roku 1961 sa obe tieto územia opäť zjednotili, tentokrát do nezávislej Kamerunskej republiky. V krajine sa ale zachovalo rozdelenie na tradičné anglofónne a frankofónne regióny a nespokojnosť,  ktorá vyplýva z rozdielov medzi nimi, v posledných rokoch narastá.  Anglofónne obyvateľstvo na severozápade a juhozápade sa cíti marginalizované  a pod silným tlakom francúzsky hovoriacich úradov.

Seminarista Gérard Anjiangwe, ktorý sa stal obeťou nedávnych nepokojov v Kamerune.

Nepokoje v Kamerune sa zintenzívňujú od roku 2016, keď  sa anglofónne regióny začali dožadovať návratu k federálnemu zriadeniu. V tom čase došlo k stretu medzi vládnymi jednotkami a anglofónnymi separatistickými militantmi, ktorí sa snažili o odtrhnutie svojho samozvaného štátu Ambazónia od zvyšku Kamerunu. Kamerunská armáda snahy separatistov násilne potlačila. Dôsledkom stretov  bolo 500 mŕtvych a približne 200 000 vysídlených ľudí.

V polovici októbra sa v médiách objavila správa o vražde kamerunského seminaristu Gérarda Anjiangwe. Zomrel pri útoku, ku ktorému došlo 4. októbra 2018 pred farským kostolom v Bamessingu. Pred kostolom zastala krátko po skončení rannej svätej omše vojenská dodávka a ozbrojenci začali strieľať. Niektorí ľudia sa ukryli v priestoroch sakristie, Gérard ale ostal ležať na zemi pred kostolom a modlil sa ruženec. Útočníci ho tromi výstrelmi pripravili o život. Stal sa jednou z mnohých obetí krízy, nestability a násilia, ktoré sa šíria po Kamerune. Súčasnú situáciu v Kamerune priblížil v rozhovore pre pápežskú nadáciu ACN – Aid to the Church in Need pomocný biskup Mons. Michael Miabesue Bibi z Bamendy, prevažne anglofónnej arcidiecézy na severoozápade Kamerunu.

Mons. Miabesue Bibi, pomocný biskup arcidiecézy Bamenda so svojimi veriacimi.

„Kríza začala v roku 2016, keď právnici z anglofónnych regiónov požiadali o preklad  legislatívy OHADA (Organizácia  pre harmonizáciu obchodného práva v Afrike) z francúzštiny do angličtiny, aby ju mohli aplikovať v jazyku, ktorému rozumejú,“ hovorí Mons. Miabesue Bibi. Žiadosť právnikov sprevádzali pokojné demonštrácie, ktoré však armáda násilne potlačila. „Právnici bojkotovali činnosť súdov a žiadali, aby na  súdoch v anglofónnych oblastiach nepracovali francúzsky hovoriaci právnici. Požadovali, aby boli anglofónne prípady vedené v súdnom konaní po anglicky, nie po francúzsky.”  

„Podobná situácia je aj v školstve, nielen v súdnictve. Do anglofónnych regiónov boli vyslaní francúzsky hovoriaci učitelia. Tí však nevyučovali deti  v správnej angličtine. Miestni učitelia s tým nesúhlasili a žiadali, aby boli francúzsky hovoriaci učitelia v anglofónnych  regiónoch nahradení anglicky hovoriacimi pedagógmi,“  vysvetľuje biskup.

Malá školáčka

Celý konflikt, ktorý začal ako problém s prekladom dokumentov a žiadosťami o presun učiteľov v záujme ochrany anglofónneho vzdelávacieho podsystému, prerástol  najskôr do požiadavky vytvorenia federácie dvoch štátov a napokon až do požiadavky o odtrhnutie sa od francúzsky hovoriacej časti Kamerunu.

„Od februára tohto roku došlo k stratám na životoch na strane vojska aj ozbrojených skupín bojujúcich za osamostatnenie. Žijeme v časoch veľkej neistoty a ak sa konflikt čoskoro nevyrieši, bude to ešte horšie.“  V krajine pribúdajú utečenci aj vnútorne vysídlené osoby. V Kamerune žije mimo svojho domova takmer 200 000 ľudí a do susednej Nigérie ušlo 34 000 Kamerunčanov.

„V týchto ťažkých časoch prosíme o modlitby, aby sa kríza vyriešila tak rýchlo, ako je to len možné. Množstvo vyhasnutých ľudských životov, státisíce nútene vysídlených osôb a tisíce zničených domov vyvolávajú reálne obavy z ďalšieho vývoja situácie,”  apeluje na solidaritu svetovej verjenosti Mons. Miabesue Bibi.

V Kamerune sa 7. októbra konali prezidentské voľby, v ktorých opäť zvíťazil Paula Biya. V úrade prezidenta je už od roku 1982 a podľa slov biskupa Mons. Miabesue Bibi krajina potrebuje, aby z pozície lídra štátu prehovoril a zasadil sa za dialóg a zmierenie jednotlivých frakcií kamerunského ľudu.