300 miliónov kresťanov trpí pre svoju vieru. Pridajte sa k nám a získajte informácie o tom, ako môžete pomôcť.

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
Sládkovičova 7
811 06 Bratislava

IČO: 50582577
DIČ: 2120419356

(v prípade záujmu o osobnú návštevu odporúčame dohodnúť si termín vopred)

Sekretariát národnej kancelárie:

info@acn-slovensko.org
Tel.: +421 948 192 091

Číslo účtu pre zaslanie Vášho daru (IBAN):

SK09 0900 0000 0051 2133 9396

Ako účel platby/poznámku uveďte, prosím, svoju korešpondenčnú adresu, e-mail alebo tel. číslo; za Vašu štedrosť sa Vám chceme poďakovať.

Sledujte nás na Facebooku a YouTube:

Údaje potrebné pre venovanie 2(3)% zo zaplatenej dane pre našu organizáciu:

Každý daňovník (FO, PO) má možnosť podporiť časťou odvedenej dane aktivity pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Povinné údaje:

  • Obchodné meno/názov: ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi
  • Adresa/sídlo: Hviezdoslavovo nám. 170/13, 811 01 Bratislava I.
  • Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti (do kolonky, prosím, vpíšte ÚČELOVÉ ZARIAD. CIRKVI)
  • IČO: 50582577
  • Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID, prosím, nechajte prázdnu.
Medzinárodné administratívne sídlo ACN:

ACN International
Aid to the Church in Need gGmbH
Bischof-Kindermann-Str. 23
61462 Königstein/Ts.
GERMANY
Tel.: +49 6174 291 0
www.acninternational.org