Radio Proglas

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/do-syrskeho-homsu-se-vraci-zivot/