Modlitba

Každý môže vďaka svojej modlitbe stáť nablízku utláčaným a prenasledovaným kresťanom.

Modlime sa za prenasledovanú a utláčanú Cirkev a za naše dielo pomoci. Za vašu osobnú modlitbu alebo za modlitbu v spoločenstve vám veľmi srdečne ďakujeme. Radi vám predostrieme naše modlitbové úmysly alebo sa budeme modliť za tie vaše pri poludňajšej modlitbe našich zamestnancov.

Modlitbu posvätného ruženca sa v rámci iniciatívy MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC v piatich svetových jazykoch modlia Terezka, Emka, Samo, Lea, Lenka, Dorotka, Martina, Zuzka, Vilko a Lukáš. Nahraté v štúdiu Rádio Mária Slovensko.

 

„Medzi nami je viac tichých modlitieb, viac pokorného prijatia kríža a utrpenia a viac dôvery v Boha. Rastie presvedčenie, že naša organizácia má miesto v srdci posolstva Fatimy a možno je povolaná byť Máriiným nástrojom na uzmierenie rozdeleného kresťanstva.“

(páter Werenfried van Straaten, zakladateľ ACN)

Online adorácia

O 12.00 (miestneho času) sa pracovníci ACN po celom svete modlia modlitbu „Anjel Pána“ za všetkých trpiacich, dobrodincov a spolupracovníkov.

Ikona sv. Jozefa napísaná v Karmeli na Islande
(Vysvetlenie ikony TU)

Sv. Jozef - patrón pápežskej nadácie ACN SLOVENSKO – Pomoc trpiacej Cirkvi

Svätý Jozef,

Ty si poznal úzkosť, prenasledovanie, chudobu a námahu každodennej práce. Pomôž všetkým, ktorí sa namáhajú o každodenný chlieb, tým, ktorí stratili nádej, ktorí trpia na tele i na duši, obzvlášť trpiacim a prenasledovaným pre Ježišovo meno.

Nauč ma žiť pre Ježiša a Máriu s takou láskou, ako si žil ty. Požehnaj Cirkev, aby žila verne podľa pravdy evanjelia a v službe najmenším spoznávala Krista. Vypros mi od Pána otvorené a veľkodušné srdce, aby som vždy hľadal Božiu vôľu, učil sa rásť v dôvere v Božiu prozreteľnosť a vedel sa deliť so svojimi darmi. Požehnaj deti a mladých, aby mali otcov a mamy, ktorí si ctia Svätú rodinu. Buď otcom pre všetky národy, ochráň ich pred zlom a vypros im pravý duchovný i materiálny pokrok. Veď ma po ceste spásy a buď pri mne v najdôležitejšom okamihu môjho života, keď ma Otec, Syn a Duch Svätý povolajú k sebe do večnosti.

Amen.

Ak chcete dostávať aktuálne správy o živote kresťanov vo svete, najmä trpiacich
a prenasledovaných, prihláste sa na odber newslettera:

Piliere našej činnosti