Časopis ACN

Náš časopis pripravuje medzinárodná centrála pápežskej nadácie ACN - Aid to the Church in Need International niekoľkokrát ročne. Prináša informácie o realizovaných projektoch ACN, aktuálnych výzvach a konkrétnych potrebách prenasledovanej Cirkvi.

Dobrodincom ACN ponúka svedectvá viery, príbehy ľudí z krajín a komunít nám blízkych, ale aj tých, čo sú málo známe či exotické. Situáciu Cirkvi v jednotlivých krajinách sveta približuje nielen prostredníctvom svedectiev konkrétnych ľudí, ale aj prostredníctvom objektívnych faktov a čísel. Spravidla raz ročne časopis obsahuje i finančné výsledky pápežskej nadácie ACN - Aid to the Church in Need  a informácie z výročnej správy.

Našimi odberateľmi sú okrem individuálnych podporovateľov aj farnosti, kresťanské komunity, školy a cirkevné organizácie. Časopis posielame na požiadanie bezplatne našim podporovateľom, a to buď v elektronickej alebo tlačenej podobe.

Staňte sa odberateľom časopisu ACN aj Vy – stačí, ak vyplníte nasledujúce údaje:


Meno / názov organizácie:
Priezvisko/ kontaktná osoba:
Ulica:
Obec/ mesto:
PSČ:
E-mail:
Tel. č.:
Dátum narodenia (postačí deň a mesiac):

Súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“): Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (IČO 50582577) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 5 rokov. Som si vedomý svojich práv v zmysle GDPR. Bližšie informácie o mojich právach a o ochrane mojich osobných údajov mi Prevádzkovateľ poskytuje na www.acn-slovensko.org.

Súhlasím

2019

2018

2017
Historicky prvé vydanie v slovenskom jazyku

Archív časopisu vydávaného centrálou ACN - Aid to the Church in Need International (v anglickom jazyku):

2017

2016