“Nedotknuteľní” a ich tieň

INDIA – Podľa pradávnej, viac ako tritisícročnej kodifikácie je indická spoločnosť dodnes rozdelená do štyroch kást. Najvyššou kastou sú hinduistickí kňazi, nasleduje historická kasta bojovníkov, po nich skupina obchodníkov a remeselníkov a napokon vrstva roľníkov a robotníkov, ktorí slúžia jednej z troch vyšších kást.

V Indii však žije aj takmer 200 miliónov (16,6% populácie) príslušníkov vrstvy obyvateľstva, ktorá je mimo kastového systému – tzv. “nedotknuteľní”, Dalitovia. Sú považovaní za rituálne znečisťujúcich. Indovia veria, že ak sa člen vyššej kasty dotkne Dalita, prípadne na ňom spočinie čo i len jeho tieň, automaticky sa on sám stáva nečistým a musí podstúpiť sériu očisťujúcich rituálov.

Diskriminácia Dalitov  je preto masívne prítomná v takmer  všetkých sférach ich života  – “nedotknuteľní” majú len veľmi obmedzený prístup k pôde, zamestnaniu, vzdelaniu či zdravotníckej starostlivosti. Žijú na tej najkrajnejšej periférii indického života. Mnohí z nich sú kresťanmi.