Odborné publikácie

Správa o stave náboženskej slobody 2018 – Súhrn základných zistení

Trpiaci a zabudnutí: Správa o prenasledovaní kresťanov za roky 2017 - 2019