Pán vyslyšal jeho prosby a požehnal krajiny duchovnými povolaniami. Pomáhame pri formácii 46 z nich

Jean-Thierry Ebogo mal len päť rokov a už vedel, že sa chce stať kňazom. “Stať sa kňazom” preňho znamenalo to isté ako “stať sa Ježišom”. V roku 2004 skutočne vstúpil ako novic do rádu Karmelitánov. No tam sa začali jeho ťažkosti.

Jean-Thierry. Foto ACN

V tom istom roku mu totiž diagnostikovali tumor na jeho pravej nohe. Zachrániť by ho podľa lekárov nedokázala už ani amputácia danej končatiny. Napriek tomu sa Jean-Thierry svojho sna nevzdal.

Na sviatok nepoškvrneného počatia 8. decembra 2005 zložil večné sľuby – v nemocničnej izbe, pripútaný na lôžko. Nestrachoval sa však o svoje zdravie, ale len o to, či ešte stihne byť vysvätený za kňaza.

Svoje utrpenie bral s úsmevom a intenzívnu bolesť obetoval za duchovné povolania vo svete.

“Túžim po tom, aby som sa uzdravil. No len preto, že túžim byť kňazom,” povedal vtedy.

Žiaľ, jeho túžba ostala nenaplnená. Pán Boh si ho krátko po vyslovení týchto slov povolal k sebe v povesti svätosti. Jean-Thierry mal vtedy len 23 rokov.

Ešte pred jeho smrťou si Jean-Thierry želal, aby sa na Afriku zniesol “prívalový dážď” duchovných povolaní. Zdá sa, že Pán Thierryho slová vyslyšal.

Karmelitáni, ku ktorým sa pridal aj Jean-Thierry totiž napriek nepriaznivej situácii v Strednej Afrike zažívajú v tejto krajine prebytok nových povolaní.

Momentálne u nich študuje 29 novicov zo Strednej Afriky a 17 novicov z Kamerunu, ktorí sa pripravujú na zloženie večných sľubov v kláštoroch v Bangui, Bouare a Yaoundé.

Pápežská nadácia ACN pomáha pri formácii týchto novicov už viac rokov. Tento rok by sme chceli ich formáciu podoriť sumou 28-tisíc eur a umožniť týmto mladým ľuďom vstúpiť do kňažského povolania.

Páter Federico Trinchero je prior Karmelitánskeho kláštora v Bangui. Nedávno nám napísal: “Cirkev v Strednej Afrike oslavuje 125. výročie od prvej evanjelizácie. Ďakujeme vám za vašu neustálu a srdečnú pomoc pri kvalitnej materiálnej aj spirituálnej formácii týchto mladých Karmelitánov v Strednej Afrike aj v Kamerune. V blízkej budúcnosti budú práve oni povolaní k tomu, aby pokračovali v diele zahraničných misionárov v našich krajinách.