Pápež František požehnal 6000 ružencov pre kresťanov v Sýrii ako súčasť modlitebnej iniciatívy ACN za trpiacich

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie pápež František v rámci modlitby Anjel Pána na Svätopeterskom námestí požehnal 6000 ružencov venovaných kresťanom v Sýrii. Ružence poputujú veriacim, ktorých príbuzní boli zabití, alebo unesení počas občianskej vojny.

Táto udalosť je súčasťou ekumenických aktivít pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej cirkvi (ACN) spolu s katolíckou a ortodoxnými cirkvami v Sýrii. „Ružence, ktoré dala vyrobiť ACN, sú znakom mojej osobnej blízkosti bratom a sestrám v Sýrii,“ povedal Svätý Otec. „Budem sa aj ďalej modliť ruženec za pokoj na Strednom Východe a na celom svete.“

Pápež František počas modlitby Anjel Pána na Námestí svätého Petra. Vedľa neho výkonný prezident ACN Thomas Heine-Geldern. Foto: © Servizio Fotografico – Vatican Media

ACN plánuje darovať tieto ružence členom rôznych kresťanských komunít v Sýrii na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra. Heslo ekumenickej kampane, ktorá má za úlohu pripomenúť si obete občianskej vojny a ponúknuť preživším duchovnú podporu, znie „Uteš môj ľud“.

Vo vatikánskom Dome svätej Marty sa ešte pred pobožnosťou Anjel Pána stretol s Pápežom výkonný prezident ACN Dr. Thomas Heine-Geldern. Sprevádzali ho niekoľkí riaditelia európskych kancelárii ACN. Pápež František pochválil túto ekumenickú iniciatívu: „Ďakujem ACN za všetko, čo robí. Keď sa budeme modliť s ľuďmi zo Sýrie, budeme k nim bližšie,“ vyhlásil.

Prezident ACN Thomas Heine-Geldern povedal, že je hlboko dojatý pápežovou podporou. „Svätý Otec už neraz vyjadril podporu našej činnosti v Sýrii a na Strednom Východe,“ skonštatoval. „A dnes to urobil znova. Pre rodiny obetí občianskej vojny sú ružence symbolom toho, že pápež a celá Cirkev sú s nimi, modlia sa za nich a stoja pri nich. Je to veľký zdroj útechy!“

Na snímke s pápežom Thomas Heine-Geldern (výkonný prezident ACN International) a Catarina Martins (Riaditeľka ACN v Portugalsku). Foto: © Servizio Fotografico – Vatican Media

Ako povedal prezident Heine-Gelder, od začiatku konfliktu v roku 2011 bola pre ACN pomoc Sýrčanom prioritou. Vďaka štedrosti darcov ACN mohla organizácia podporiť 850 rozličných projektov na pomoc trpiacim v celkovej hodnote 35 miliónov eur. Takto mali mnohé sýrske rodiny šancu zostať doma a nemuseli emigrovať. Od začiatku bola táto pomoc organizovaná a ponúkaná v úzkej ekumenickej spolupráci medzi katolíckymi a ortodoxnými lídrami. „A tak to ostáva aj pri tejto najnovšej ekumenickej spolupráci,“ vysvetlil prezident ACN. „Peniaze však nestačia,“ podotkol. „Popri materiálnej pomoci ľudia v Sýrii potrebujú aj duchovnú a morálnu podporu. Žijú totiž v bezútešnej situácii. Spolu s našími darcami z celého sveta sme v ACN odhodlaní pomáhať im.“

Ženy v Sýrii kráčajú na otvorenie katechetického centra Ježiš je skala pri ortodoxnej katedrále. Foto: Pierre Macqueron / ACN

Modlitebná iniciatíva „Uteš môj ľud“ sa uskutoční 15. septembra v rôznych sýrskych mestách. Odohrajú sa rôzne modlitebné stretnutia a procesie, veriaci sa budú modliť za zomrelých a za útechu pre pozostalých. Tí z nich, ktorým počas konfliktov zomreli, alebo boli odvlečení rodinní príslušníci, dostanú ako symbolický dar ruženec z olivového dreva vyrobený v Betleheme a Damasku. Tento ruženec, ktorý požehnal Svätý Otec František predstavuje jeho duchovnú podporu. Pápež sa znova zapojí do iniciatívy 15. septembra, keď požehná ikonu Sedembolestnej Panny Márie, utešiteľky Sýrčanov.

Zdroj: ACN Communications