Peru: Kňazi z dažďového pralesa

PERU – Jednou z krajín lemujúcich západné pobrežie Južnej Ameriky je Peru. Obýva ho viac ako 29,7 miliónov obyvateľov. Hlavné mesto Lima leží neďaleko pobrežia Tichého oceánu. Na východnej strane Ánd sa príroda mení na typickú tropickú džungľu a práve tu sa nachádza aj apoštolský vikariát Yurimaguas. Väčšina jeho územia sa rozprestiera v amazonskom pralese a je domovom veľkého množstva rozličných domorodých indiánskych kmeňov.

Viac ako 224 000 katolíkov tu žije roztrúsených na území väčšom, aké by vytvorilo niekoľko európskych štátov dokopy. O veriacich sa stará len 25 kňazov. Ich misia je náročná a plná  dlhých, často aj nebezpečných ciest.

Mladí ľudia počas pobožnosti krížovej cesty vo vikariáte Yurimaguas

Jednou z najpálčivejších potrieb vikariátu je väčšie množstvo kňazov, ktorí by slúžili veriacim, vysluhovali im sviatosti a poskytovali im pastoračnú starostlivosť. Vikariát preto začal s apoštolátom povolaní, ktorý už prináša svoje prvé plody. V súčasnosti sa na prijatie sviatosti kňazstva pripravuje 19 mladých mužov. Sedem z nich ešte prechádza dvojročným štúdiom v prípravnom seminári v Yurimaguas. Ostatní dvanásti už študujú v seminári v diecéze Callao v blízkosti hlavného mesta.

V minulosti čelili nástrahám regiónu odvážni misionári z Európy, ktorí sem ako prví priniesli evanjeliovú zvesť. Ich počet postupne klesol. Na ich miesto však prichádzajú nové povolania spomedzi Peruáncov žijúcich vo farnostiach, ktoré misionári kedysi zakladali. Miestni rodáci, ktorí poznajú región a jeho kultúru, sú najvhodnejšími kandidátmi na kňazskú službu v tropických podmienkach a medzi domorodými ľuďmi v pralesoch. So svojím budúcim misijným územím sú zžití po fyzickej aj psychickej stránke a majú tiež potrebnú jazykovú vybavenosť.

Formácia miestnych seminaristov v Peru

Je pre nás veľkým potešením podporiť týchto 19 mladých mužov na ich ceste ku kňazstvu. Prisľúbili sme im pomoc vo výške 5 650 eur na výdavky spojené s ich štúdiom.

Ak chcete priamo podporiť budúcich kňazov v Amazónii, použite pri platbe ako špecifický symbol kód 234-04-79.