Peru: Misie v odľahlých horách

Kongregáciu misijných sestier Ježiša – Slova a Obety založil biskup Federico Kaiser v roku 1961 v Peru. Svätou stolicou bola oficiálne schválená v roku 1982. Rodiskom inštitútu je mesto Caravelí, vysoko v horách v srdci Peru. V súčasnosti misionárky okrem Peru pôsobia v Bolívii, Argentíne, Uruguaji, Paraguaji, Čile a na Kube. Sestry vykonávajú svoj apoštolát v komunitách, ktoré žijú v odľahlých oblastiach, vysoko v horách (v nadmorskej výške až do 4 000 m) alebo v dažďových pralesoch. Na týchto miestach kvôli nedostatku kňazských povolaní a geografickej izolovanosti nie je stále prítomný kňaz. Preto je misia tejto kongregácie v týchto oblastiach kľúčová. Misionárky Ježiša – Slova a Obety predstavujú pre tisíce veriacich „tvár Cirkvi“. Len vďaka nim majú miestni domorodí obyvatelia stály kontakt s Cirkvou.

V každom misijnom centre pracuje šesť až osem sestier, ktoré bojujú proti „nevedomosti a hriechu, najhorším nepriateľom ľudstva“. Nevedomosti čelia vyučovaním Božieho slova a  hriechu prostredníctvom pokornej lásky. Materinskou starostlivosťou sa sestry snažia zmierniť opustenosť a hlad po Bohu im zverených ľudí. Svojou pastoračnou službou nemôžu síce nahradiť kňaza, ale môžu mu pripraviť cestu. Ich apoštolátom je:

  • učiť pravdy viery,
  • krstiť,
  • sláviť liturgiu slova,
  • prinášať sväté prijímanie,
  • asistovať pri uzatváraní sviatosti manželstva,
  • starať sa o chorých a umierajúcich,
  • asistovať pri pohreboch,
  • formovať katechétov,
  • viesť farské matriky .

Kongregácia stále rastie. Budúce misionárky sa formujú hlavne počas noviciátu. Formačný program pripravuje sestry, ktoré raz budú  budovať Cirkev a viesť  duchovne mnohých ľudí. ACN už niekoľko rokov pomáha Kongregácii misionárok Ježiša – Slova a Obety pri financovaní nákladov noviciátu.

Úloha novej evanjelizácie si vyžaduje veľkú vnútornú zrelosť a je ovocím neustálej  ľudskej, duchovnej a intelektuálnej formácie. Preto základná formácia sestier trvá šesť rokov: jeden rok postulátu, dva roky noviciátu a tri roky juniorátu.

Počas toho obdobia študujú biblickú teológiu, dogmatiku, morálku, dejiny Cirkvi, filozofiu, misiológiu, liturgiku, kánonické právo, sociálnu náuku. Tiež sa prakticky pripravujú na pastoračnú prácu, katechetické vyučovanie, venujú sa hudbe a podľa oblasti, v ktorej budú slúžiť, sa učia domorodý jazyk.

Kongregácia nemá žiadne pravidelné príjmy. Rodiny väčšiny sestier im nedokážu finančne hradiť štúdium. Avšak sestry sa snažia pokryť aspoň základné výdavky na stravu a bývanie predajom vlastnoručne vyrobených predmetov, chovom zvierat a pestovaním ovocia a zeleniny. ACN chce aj naďalej finančne podporovať formáciu sestier, aby mohli slúžiť najchudobnejším a zabudnutým spoločenstvám ľudí v Peru, ako aj v iných krajinách Latinskej Ameriky.