Podplácajú kresťanov, aby ich nalákali na islam

ETIÓPIA – Mladí kresťania v Etiópii sú vystavení ťažkej skúške. Majú možnosť získať prácu, vzdelanie, finančnú pomoc pri kúpe domov a ďalšie výhody, podmienkou však je konverzia na islam. Predstaviteľ jednej z kresťanských cirkví, ktorý chce z bezpečnostných dôvodov ostať v utajení, o tom informoval pápežskú nadáciu ACN – Aid to the Church in Need.

„V Etiópii je veľmi vysoká miera nezamestnanosti, takže podobné ponuky sú pre mladých ľudí lákavé. Môžu získať prácu, ale len pod podmienkou, že zmenia svoju náboženskú príslušnosť. Podobné ponuky sú cielené práve na mladých ľudí,“  komentuje situáciu v krajine zdroj ACN.

Nezamestnaných mladých ľudí v mestách a dedinách nemožno prehliadnuť. Mnohí si prácu hľadajú tak, že stoja na križovatkách ciest a čakajú, či si ich niekto aspoň na daný deň najme. Podľa zdroja ACN niektoré bane zamestnávajú len moslimov.  Mladých kresťanov odvádzajú od viery s prísľubom stabilného zamestnania. „V našej krajine je niekoľko bohatých moslimov, ktorí kontrolujú najväčšie investície. V jednej diecéze napríklad prebieha ťažba zlata a mramoru. Všetky tieto bane vlastnia ľudia, ktorí zamestnávajú výlučne moslimov.“ Konverzia na islam zaručuje ľuďom aj finančnú pomoc pri kúpe domu. „Peniaze prichádzajú zo zahraničia, napríklad zo Saudskej Arábie.“

Podľa informácií, ktoré poskytol zdroj ACN, používajú moslimovia v jeho diecéze taktiku podplácania aj na získanie veriacich z radov príslušníkov animistických náboženstiev. „Moslimovia ich získavajú pre svoje nábožensto na základe rozmanitých prísľubov – či už ide o vzdelanie, zamestnanie alebo inú pomoc.“ Zdroj ACN vyslovil oprávnené podozrenie, že peniaze používané na manipuláciu animistických veriacich takisto pochádzajú zo zahraničia.

Etiópski kresťania a moslimovia žili v minulosti vždy vo vzájomnej harmónii. Momentálne ale vzrastajú obavy zo silnejúceho vplyvu islamskej komunity, ktorá získava prevahu vďaka zahraničnej podpore. Etiópia má dlhú kresťanskú históriu a Etiópska pravoslávna cirkev patrí medzi starobylé východné cirkvi. „Zatiaľ nedošlo k žiadnym otvoreným konfliktom alebo násiliu, ale obávame sa, že v priebehu nasledujúcich rokov sa situácia môže zmeniť a aj u nás sa môže udiať to, čo sa stalo v Egypte a v iných susedných štátoch,“ uviedol anonymný zdroj ACN.