ACN počas svojej 70-ročnej histórie podporila desaťtisíce projektov. V súčasnosti ACN finančne podporuje, len vďaka štedrosti podporovateľov, 5 357 projektov ročne v hodnote okolo 125 miliónov EUR ročne (2017)

Pomoc ACN sa sústreďuje hlavne na prioritné témy (https://acn-slovensko.org/) a podporu regiónov, kde kresťania dennodenne zažívajú prenasledovanie pre vieru alebo kde miestna Cirkev trpí existenčnými nedostatkami.

Administratívne zastrešuje celý projektový cyklus (prijímanie projektov/ hodnotenie/ schvaľovanie/ finančný reporting a hodnotenie) medzinárodná centrála našej pápežskej nadácie vo Frankfurte (Nemecko). Viac informácií o možnostiach podpory nájdete tu alebo sa obráťte na našu národnú kanceláriu (kontakt).   

ACN Slovensko vám postupne predstaví rôzne druhy projektov, ktoré reprezentujú jednotlivé krajiny a regióny, približujú situáciu miestnej Cirkvi alebo také iniciatívy, ktoré poukazujú na aktuálne potreby prenasledovaných a trpiacich kresťanov vo svete.

V prípade Vášho záujmu o informácie k iným podporeným projektom ACN vo svete nás kontaktujte na adrese info@acn-slovensko.org.

Kam smeruje Vaša pomoc?

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi desiatky rokov účinne pomáha len vďaka štedrosti darcov - hlavne pomocou pravidelných príspevkov podporovateľov. Nemá príjmy zo štátneho rozpočtu, európskych alebo iných štrukturálnych programov alebo grantov. Preto si veľmi vážime podporu a štedrosť každého nášho darcu. Ďakujeme! 

Darovaním a svedectvom viery budujeme vzájomný most lásky medzi našimi darcami a prijímateľmi podpory po celom svete.

300 miliónov kresťanov trpí pre svoju vieru. Pridajte sa k nám a získajte informácie o tom, ako môžete pomôcť.