Pomáhame pri výchove 27 seminaristov v amazonskom regióne v Brazílii

V diecéze Rio Branco na západe Brazílie momentálne študuje teológiu 27 mladých mužov. Učia sa, ako čo najlepšie slúžiť Bohu a svojim farníkom ako budúci kňazi Katolíckej cirkvi. Zasvätený život, ktorý ich čaká, nebude zďaleka jednoduchý. Ich diecéza sa totiž vo veľkej miere nachádza v Amazonskom pralese. Navyše, len táto jedna diecéza je viac než dvakrát rozľahlejšia ako Slovensko a na niektoré jej miesta sa dá dostať len po rieke.

Rio Branco. Foto: Wikimedia Commons

Zanietené štúdium a rovnako pokora týchto 27 bohoslovcov sú ovocím obdivuhodnej práce talianskeho misionára Paolina Baldassarriho, ktorý ešte aj vo veku 90 rokov precestoval v divočine neuveriteľné vzdialenosti. Sám sa na jednoduchej loďke plavil do najodľahlejších častí amazonského regiónu a navštevoval miestne kresťanské komunity. Hoci nevedel plávať, nebolo to preňho prekážkou – pri plavbe mal vždy na sebe záchrannú vestu. 

Okrem misionárskej práce bol i doktorom, pacientov navštevoval a liečil aj v pokročilom veku. Pritom na začiatku svojej misie zúfalo potreboval lekársku pomoc on sám. Len týždeň po príchode do Amazónie ochorel na maláriu. Zázrakom ju prežil a začal navštevovať spoločenstvá domorodcov žijúce v džungli.

V tomto amazonskom regióne už pred ním pôsobili misionári, no postupne sa ľudia kvôli nedostatku kňazov od viery odvrátili. Otec Paolino obetoval 50 rokov svojho života, aby ich priviedol späť k viere. Podarilo sa mu to.

Otec Paolino Baldassarri zomrel v roku 2016 v povesti svätosti.

Aj vo veku 90 rokov sa otec Paolino neúnavne plavil po rieke a navštevoval komunity odrezané od zvyšku sveta.

ACN sa usiluje, aby jeho odkaz nezomrel spolu s ním. V regióne so 450-tisíc obyvateľmi totiž pôsobí len 40 kňazov a vo veľkom sa v ňom rozmáhajú rozličné sekty, ktoré pod zámienkou zázračných uzdravení odvádzajú ľudí od pravej viery v Krista.

Súčasná formácia 27 bohoslovcov sa preto javí ako mimoriadne dôležitá. Pápežská nadácia ACN na ňu v tomto roku prispela sumou 10 400 €.

V ACN sme však podporili aj mnoho iných projektov. V roku 2019 išlo o vyše 5 400 projektov vo viac ako 140 krajinách po celom svete.

Prosíme aj vás, aby ste v rámci svojich možností zvážili podporu pre trpiacich kresťanov vo svete. Podporte misiu pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Ďakujeme.