Pomôžte dokončiť farské centrum na Ukrajine

Cirkev na Ukrajine sa doteraz nevysporiadala so Sovietským dedičstvom prenasledovania. Mnoho cirkevných majetkov bolo skonfiškovaných a doteraz sa nepodarilo získať ich späť. Niektoré majetky boli vrátené, no vo veľmi zlom stave. Koniec-koncov, podobný príbeh si pamätáme aj na Slovensku.

Deti vo farnosti svätej Kataríny absolvujú prvé sväté prijímanie. FOTO ACN

Jedným z vrátených majetkov je kostol svätej Kataríny Alexandrijskej v meste Voyutychi na západe Ukrajiny, v Ľvovskej oblasti. Kostol sa podarilo znovu otvoriť už v roku 1990, no jeho oprava trvá doteraz.

Napríklad presbytérium bolo tak zničené, že ho museli kvôli bezpečnosti zbúrať. Kňazi do dnešného dňa prespávajú na povale nad sakristiou, nakoľko sa im nepodarilo nájsť iné bývanie.

Rovnako sa miestnym farníkom nedarilo nájsť priestory na duchovné a spoločenské aktivity vo farnosti, v ktorej žije 148 rodín. Detské “stretká”, katechézy pre mladých aj starých, predmanželská príprava, ružencové spoločenstvo, farský spevokol – všetci sa museli stretávať v neadekvátnych spomienkach.

Farníci sa preto rozhodli postaviť nové farské centrum, ktoré by vyriešilo oba problémy – rodinám dá priestor na stretávanie sa a kňazom poskytne priestory na bývanie. Farár Victor Palczynski sa s prosbou o pomoc obrátil aj na nás, nadáciu ACN. Ich projektu sme sa rozhodli prispieť sumou 10 000 eur, aby sa farské centrum postavilo čím skôr.

Rozostavané farské centrum vo farnosti svätej Kataríny. FOTO ACN