Rumunsko: Podpora pre 54 seminaristov v diecéze Oradea

Grécko-katolícka diecéza Oradea sa dodnes teší z veľkého počtu duchovných povolaní. Jedným z dôležitých faktorov, ktoré pozitívne ovplyvňujú rozhodnutie pre kňazské povolanie, je bezpochyby intenzívna pastoračná starostlivosť o rodiny. Práve v rodinách, ktoré sa aktívne zúčastňujú na živote farského spoločenstva, sú totiž vytvorené najlepšie podmienky pre budúce rozhodnutie sa pre kňazstvo.

V roku 2017 oslavoval kňazský seminár v rumunskej Oradei už 225. výročie svojho založenia. Obdobie jeho dlhého pôsobenia však bolo v 20. storočí násilne prerušené neľútostným prenasledovaním Cirkvi komunistickým režimom. Noví kandidáti na kňazské povolanie mohli vstúpiť do seminára až po politickom prevrate a zvrhnutí komunistického režimu. Tento nový začiatok aktívnej činnosti kňazského seminára bol spojený s mnohými, hlavne hospodárskymi a finančnými ťažkosťami. Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi podporuje seminár v diecéze Oradea už od roku 1993. Pomoc je však potrebná aj dnes, pretože táto rumunská diecéza nepatrí k majetným, práve naopak.

Páter Anton Cioba, rektor kňazského seminára, nám prednedávnom napísal: „Bez pomoci zo zahraničia by sme naše poslanie prípravy budúcich kňazov nemohli splniť. Spoliehame sa na Vašu podporu a z celého srdca ďakujeme za pomoc, ktorú ste nám doteraz poskytli. Vďaka Vášmu príspevku zažívame univerzálnosť Katolíckej cirkvi. Nech Boh žehná Vás aj všetkých našich dobrodincov.“

Prípravu a vzdelávanie 54 seminaristov v rumunskej Oradei preto chceme aj v tomto roku podporiť celkovou sumou 32 400 eur.