Rusko: Pomáhať tým, čo pomáhajú iným

RUSKO – Diecéza svätého Jozefa v Irkutsku na východe Sibíri je z geografického hľadiska najväčšou diecézou sveta. S rozlohou takmer 10 miliónov km2 je dokonca väčšia ako celé Spojené štáty americké. Viac ako 50 000 katolíkov žije rozptýlene na tomto obrovskom území. Slúži im 40 katolíckych kňazov, ktorým pomáha 63 rehoľných sestier z rozličných kongregácií. Práca sestier vo farnostiach je nenahraditeľná. Podieľajú sa na mnohých charitatívnych aj sociálnych aktivitách a sú veľkým požehnaním najmä pre deti z nefunkčných rodín, pre osamelých, starých a chorých ľudí, pre bezdomovcov a pre deti žijúce na ulici.

Irkutsk – sestra sa stará o deti bez domova.

V meste Irkutsk vo farnosti Nepoškvrneného srdca Panny Márie pracujú s deťmi, ktoré vyrastajú v zložitých rodinných podmienkach, dve sestry z Misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého. Starajú sa o deti z chudobných a mnohopočetných rodín alebo o deti, ktoré majú rodičov alkoholikov. Otvorili pre ne centrum, ktoré sa volá „Dom nádeje“. Deti sem každý deň prichádzajú, aby si tu robili svoje domáce úlohy, najedli sa a  aby sa spoločne hrali. Sestry im pripravujú rozličné aktivity, pomáhajú im s prípravou do školy a snažia sa pre ne vytvoriť skutočnú rodinnú atmosféru, ktorú deti vo svojich domovoch nezakúšajú.

Okrem tejto služby sestry pravidelne navštevujú nemocnicu, v ktorej sa liečia deti trpiace tuberkulózou. Snažia sa spríjemniť  im dni hrami a aktivitami. Podobnú  starostlivosť venujú aj deťom, ktoré sa v nemocniciach liečia z onkologických ochorení.

V meste Abakan vytvorili sestry vo svojom rehoľnom dome priestory pre ženy s deťmi, ktoré nemajú domov. Momentálne s nimi žijú dve matky a tri deti. Rehoľníčky okrem toho navštevujú chorých a starých, ktorým prinášajú nádej a povzbudenie.

Všetkým šesťdesiatim trom sestrám z rôznych kongregácií pomáhame finančným príspevkom, aby sa mohli naďalej venovať neoceniteľnej práci v diecéze Irkutsk. Príspevok tvorí celkovo 31 500 eur, čo predstavuje len 500 eur pre jednu sestru na celý rok. Pomôžete nám?

Ak chcete priamo podporiť sestry v ruskej diecéze Irkutsk, použite pri platbe ako špecifický symbol kód 427-05-39.