Tanzánia: Ružence, knihy a bicykle pre fatimský apoštolát

TANZÁNIA – V roku 2017 oslavovali katolíci na celom svete sté výročie zjavení Panny Márie v portugalskej Fatime. Panna Mária sa medzi 13. májom a 15. októbrom 1917 zjavila trom pastierikom šesťkrát a odovzdala im odkaz pre celý svet. Povedala im, že modlitba – zvlášť modlitba ruženca, pokánie a vnútorné obrátenie sú prostriedky, ktoré môžu odvrátiť od sveta vojnu a ničenie. Povedala im tiež, že ľudia musia prestať urážať Boha svojimi hriechmi. V deň posledného zjavenia, 13. októbra 1917, sa na mieste zjavení zišiel dav približne 70 000 ľudí. Stali sa svedkami neuveriteľného zázraku priamo nad svojimi hlavami. Slnko začalo na oblohe rýchlo rotovať, potom sa akoby rútilo smerom k Zemi a po chvíli sa opäť vrátilo na svoje miesto. Fatimské zjavenia uznala aj Cirkev a odvtedy už navštívilo toto portugalské pútnické miesto niekoľko pápežov.

Ružence, knihy a škapuliare pre apoštolát Fatimy v diecéze Ifakara

Mnohí katolíci zo všetkých kontinentov sveta odpovedali na výzvu Panny Márie, zasvätili sa jej Nepoškvrnenému srdcu, modlia sa ruženec a túžia milovať Boha viac. Deje sa tak aj medzi veriacimi v Afrike. Napríklad v diecéze Ifakara v Tanzánii, ktorá bola založená len pred piatimi rokmi, už existuje čulá komunita apoštolátu Fatimy pod vedením sestry Euphrasie.  Cieľom komunity je rozširovať fatimské posolstvo medzi rodinami v 23 farnostiach diecézy a povzbudzovať ľudí k modlitbe ruženca a k sviatostnému životu, zvlášť k pristupovaniu k sviatosti zmierenia. Zároveň sa snažia podporovať susedskú dobročinnosť a viesť ľudí k tomu, aby žili svoju vieru aj praktickými skutkami.

30 nových bicyklov pomôže šíriť fatimský apoštolát do odľahlých dediniek

Väčšina farností diecézy sa nachádza vo vidieckych oblastiach a zahŕňa aj množstvo odľahlých dediniek. Len donedávna bol v týchto farnostiach nedostatok potrebných materiálov, najmä ružencov a modlitebných knižiek. Situácia sa ale zmenila. Vďaka štedrosti našich darcov sme mohli tejto diecéze venovať 1 700 eur na zakúpenie 30 bicyklov, ktoré uľahčia katechétom prístup do mnohých dedín, a 1 500 eur na ružence a ďalšie potrebné pastoračné materiály. Vďaka tejto pomoci získal fatimský apoštolát v diecéze nový impulz a môže ďalej napredovať.

Sestra Euphrasia nám s vďakou napísala: „Drahí bratia a sestry, chcem vám poďakovať za Vašu veľkú podporu, vďaka ktorej môže byť náš apoštolát veľmi aktívny. Zorganizovali sme seminár pre vedúcich komunít z rôznych farností a v jeho závere sme účastníkom za prítomnosti otca biskupa a kňazov rozdávali rôzne náboženské predmety. Modlíme sa za Vás! Nech sa naša Panna Mária za Vás všetkých prihovára aj naďalej!“

Ďakujeme, že pomáhate Cirkvi rásť a prekvitať všade vo svete!