Sme často pokúšaní, aby sme odišli, priznáva kňaz z Venezuely v otvorenom svedectve

Na Slovensku je to niečo nevídané, no v odľahlých častiach sveta je to realita. O kňazov nie je postarané, mnohí nemajú ani na základné životné potreby. Čo sa v takých chvíľach odohráva v ich mysli? Prinášame silné a otvorené svedectvo odvážneho mladého kňaza z Venezuely.

Kríza vo Venezuele má mnoho tvárí. Medzi nimi sú tváre drobnej skupiny, o ktorej v médiách takmer nikdy nepočujete: tváre služobníkov Cirkvi.

Cirkev vo Venezuele trpí spolu so zvyškom populácie. No pri kňazoch možno ešte viac udiera do očí strašná situácia, v ktorej sa krajina nachádza. Ľudia, ktorí trávia deň službou druhým, často nemajú zabezpečené základné potreby: Jedlo, prístrešok, lieky a podobne.

Učím deti v škole a prevzal som aj pastorálnu starostlivosť v nemocnici, aby som si zabezpečil aspoň základné podmienky na prežitie. Tiež vyučujem v seminári. Kombinácia týchto prác ma aspoň trocha drží finančne nad vodou, vysvetľuje otec Ángel Colmenares, mladý kňaz z farnosti Catia La Mar.

“V takýchto ťažkých časoch číha všade okolo mňa pokušenie. Najhoršie pokušenie zo všetkých je zmierenie sa s danou situáciou a rezignovanie na možnosť zmeny.”

Otrasná ekonomická situácia zvádza kňazov k odchodu z krajiny, priznáva otec Ángel. Podľa štatistík OSN odišli za posledné roky z Venezuely už vyše štyri milióny ľudí. My kňazi tiež cítime toto pokušenie. Koniec-koncov, aj inde potrebujú duchovenstvo. Navyše, máme tu rodiny – rodičov a súrodencov. Keďže sú v zlej situácii, odchod do inej krajiny je možnosť, ako finančne pomôcť aj im.

Peniaze nie sú jediný problém

Kňazi však čelia aj iným, než finančným núdzam. V roku 2019 muselo krajinu opustiť 10 kňazov a ďalší štyria zomreli kvôli tomu, že sa im nedostalo základnej zdravotnej starostlivosti.

Ďalším problémom sú násilie a lúpežné prepadnutia. V júli 2018 napríklad lúpežníci zabili otca Iraliuisa Garcíu z Barquisimeto. Vrahovia prišli na dvor pred jeho farou a pokúšali sa ukradnúť mu dodávku.

V takto zložitej a neistej situácii vykonáva svoje povolanie aj otec Ángel. Počas rozhovoru s ľuďmi z nadácie ACN kráča po uliciach a schodoch štvrte Ezechiela Zamoru, chudobnej časti Catia La Mar. Prišiel sem ako novokňaz dva roky dozadu.
Okoloidúci ho zdravia po ceste na omšu vo farskom kostole, alebo v jednej z troch ďalších kaplniek vo farnosti. Otec Ángel sa medzi domácimi teší veľkej obľube. “Nechce sa im veriť, že niekto dobrovoľne prišiel do tejto konfliktnej štvrte. No ja chcem byť blízko všetkým ľuďom. Chcem prinášať evanjelium všetkým ľuďom, bez rozdielu.

Keďže ľudia žijúci v Catia La Mar majú momentálne ťažký život a doslova bojujú o prežitie, otec Ángel sa stal hybnou silou celej komunity. Je nielen duchovným pastierom, ale aj otcom, bratom, či robotníkom. Doslova.

“Pracujeme na tom, aby sme strhli murovanú stenu, ktorou je obohnaný priestor farského kostola. Chceme, aby to bol znak, že Cirkev je otvorená všetkým ľuďom. Tiež sme na kostole museli svojpomocne opraviť strechu a dobudovať niekoľko miestností, v ktorých prebiehajú katechézy.”

Z čoho všetky tieto aktivity platia?

“Keď ľudí požiadate o niečo veľké, spravia to. Aj keď sú ťažké časy. Rodiny tu nemajú takmer nič, no aj tak sa dokážu podeliť. Keď už nič iné, podelia sa so svojim časom a priložia ruku k dielu. Ja tiež prispievam rovnakým finančným dielom zo všetkých omšových milodarov, ktoré dostanem.”

Kúsok po kúsku pokračujú v budovaní Božieho diela

“Povzbudzujem každého, aby bol neustále šťastný a pripravený po celom susedstve šíriť správu o tom, že Pán je tu. Pán prišiel a zachránil nás, radujme sa! Prikázanie, o ktorom Ježiš neustále rozpráva, je prikázanie radosti. Povedal: Radujte sa! Pán chce, aby sme sa radovali a aby sme našu radosť z viery ukazovali celému svetu. Napriek ťažkostiam, ktoré zažívame.”

Otcovi Ángelovi a celej jeho komunite pomáha aj pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Otec Ángel dostáva pomoc prostredníctvom dobrovoľných omšových štipendií – možnosti dať odslúžiť svätú omšu na váš úmysel.
Okrem toho dostáva aj menej tradičnú materiálnu pomoc: Posteľ, práčku či chladničku. V tej skladuje jedlo, ktoré neskôr rozdáva chudobným.

“Predovšetkým ďakujem všetkým za vaše modlitby. Venezuela ich dnes potrebuje ako nikdy predtým. Nikdy sme si nemysleli, že v bohatej krajine ako je táto budeme zažívať takéto hrozné podmienky. Žijeme horšie, ako vo vojne. O to viac sa odovzdávame do Božích rúk. Ďakujeme!”

Za posledné roky pápežská nadácia ACN výrazne zvýšila objem podpory pre projekty vo Venezuele. Podporujeme pastoračnú aj materiálnu pomoc pre všetkých núdznych. Veľkú rolu v tomto prípade zohrávajú omšové štipendiá.
Prostredníctvom nich podporíte kňazov a ich komunity, pre ktorých je to často jediný zdroj ich príjmu.

O otcovi Ángelovi a jeho službe ste sa mohli dozvedieť aj z tohto videa: (článok pokračuje pod videom)

Ako priložiť ruku k dielu

Tisíce kňazov z celého sveta nás každoročne prosí o omšové milodary. Títo kňazi slúžia často v krajinách, kde sú kresťania diskriminovaní, utláčaní a prenasledovaní. Alebo na miestach, kde sú veriaci takí chudobní, že nedokážu zabezpečiť ani základné živobytie pre svojich kňazov.

Preto sú pre mnohých kňazov omšové milodary často jediným zdrojom obživy.

Omšové milodary sú cirkevná prax, ktorú poznáme už z prvých storočí, keď veriaci prinášali ako obetu na bohoslužby chlieb a víno a tiež rôzne dary pre Cirkev a pre chudobných.

Dnes má táto obeta podobu omšového milodaru, ktorý je výrazom viery v moc Najsvätejšej obety, zjednotenia našich úmyslov s univerzálnou modlitbou Cirkvi a zdieľania Božej milosti. Zároveň veriaci podporujú cez omšové milodary pastoračnú službu kňazov a tak sa podieľajú na celosvetovej misii Cirkvi.

S omšovým milodarov zverujeme kňazovi aj náš modlitebný úmysel, čo na Slovensku poznáme ako „dať na omšu“.
Vždy však treba pamätať na to, že svätá omša sa nesmie stať predmetom obchodu. Obeta Eucharistie je totiž nekonečná a nezaplatiteľná. Má nevyčísliteľnú hodnotu. Ak teda dávame omšový milodar, je to prejav našej obety a vďačnosti za tento neoceniteľný dar.

Ak si želáte dať odslúžiť svätú omšu na váš úmysel a podporiť tak núdznych kresťanov vo svete, kliknite na www.omsovymilodar.sk, kde nájdete viac informácií.

Ďakujeme!