INDONÉZIA: Srdcom, mysľou a dušou

INDONÉZIA – Aby sa postulantky kongregácie Misijných sestier Predrahej Krvi (ADM) mohli stať piliermi Cirkvi, ktorá tvorí len malú menšinu uprostred moslimského sveta, potrebujú celistvú formáciu. Len tak budú môcť byť oporou pre súčasnosť aj budúcnosť indonézskej Cirkvi.

Ich mená sú Gabriela, Natalia, Sisilia, Maria, Yunita, Elisabet, Oktaviana. Každá z nich je iná, ale jednu vec majú spoločnú. Spája ich túžba byť matkami a setrami. Matkami opustených detí a sirôt, umierajúcich aj pozostalých a sestrami trpiacich, chorých, nevládnych, osamelých a starých. Chcú prinášať útechu a starostlivosť, vyučovať a modliť sa. Nepýtajú sa, čo je Božou vôľou, ony ju plnia. Nežiadajú odmenu, pretože ju vidia v očiach svojich zverencov, ktoré sú pre nich očami Krista. Do života druhých chcú prinášať radosť a nezištne tomu obetujú vlastné životy. Medzi ľuďmi, ktorým slúžia, chcú byť soľou, svetlom a kvasom. Stávajú sa pre nich Martou a Máriou. Sú zapálené pre Krista a poslami Jeho lásky. Sú tichou radosťou Boha.

Postulantky kongregácie Misijných sestier Predrahej Krvi (ADM) v Indonézii

Sedem mladých postulantiek je súčasťou komunity v Yogyarkata v centre indonézskeho ostrova Jáva. Komunita má až 185 členov a dnes tvorí najväčšie spoločenstvo kongregácie Misijných sestier Predrahej Krvi, ktorá bola pôvodne založená v roku 1862 v Holandsku. Indonézia je najväčším súostrovím a zároveň štvrtou najhustejšie obývanou krajinou na svete. Má približne 210 miliónov obyvateľov a prevládajúcim náboženstvom je islam, ktorý vyznáva 88 % obyvateľstva.

„Väčšina našich postulantiek a noviciek pochádza zo vzdialenejších oblastí Indonézie ako sú Sumba, Timor, Flores či Východný Timor. Vyrastali v pomerne ťažkých podmienkach a mali veľmi obmedzený prístup k základnému vzdelaniu. Chýbajúce vzdelanie v mnohých ohľadoch oddialilo ich osobný rozvoj, takže dievčatá potrebujú najskôr prejsť rozsiahlou výučbou. Vyučovanie je zamerané predovšetkým na rozvoj vedomostí a zručností z pedagogickej, sociálnej, zdravotnej a pastoračnej oblasti. Tiež sa ale musia naučiť plniť si bežné povinnosti ako napr. domáce práce,“ vysvetľuje situáciu provinciálna matka predstavená a dodáva: „Sme veľmi vďačné za také množstvo postulantiek a noviciek, ale výdavky potrebné na ich formáciu sú vysoké.“

V súčasnosti majú rehoľné sestry sedem postulantiek a pätnásť noviciek v prvom a druhom ročníku noviciátu. Postulantky musia absolvovať komplexnú intelektuálnu a duchovnú formáciu, ktorá zahŕňa: úvod do duchovného života, štúdium Biblie a katechizmu, jazykové kurzy indonézštiny a angličtiny, kurz hudby, duchovné cvičenia a tiež psychologické testy a lekárske vyšetrenie. To všetko stojí nemalé finančné prostriedky, ale je to nevyhnutné, aby mohli v budúcnosti ako sestry prevziať zodpovednosť v kongregácii a byť oporou pre indonézsku Cirkev.

Pre kongregáciu je ale veľmi zložité „udržať sa nad vodou“. Finančná situácia je pre sestry veľkým bremenom. Pracujú a obetujú veľmi veľa, ale ich príjem je minimálny. A sestry z ich komunít v Európe ich už tiež nedokážu podporovať ani finančne, ani personálne, keďže väčšina z nich je staršia ako 70 a jedna má už dokonca sto rokov. Preto sú odkázané na našu pomoc.

Sestry sú veľmi vďačné. ACN a všetkým dobrodincom odkazujú: „Vždy sa modlíme za vás štedrých darcov. Nech Boh požehná vašu námahu a udelí vám hojné zdravie a radosť v každodennej práci. Dúfame, že sa vám bude dariť vo vašej službe, aby čím viac ľudí zažilo Božiu lásku prostredníctvom ACN,“ napísala matka predstavená v závere svojho listu s prosbou o pomoc.

Internetová stránka ACN k pôstnej a veľkonočnej kampani prináša svedectvá rehoľných sestier z rôznych kontinentov, informuje o ich živote a podporovaných projektoch. Bližšie informácie k prebiehajúcej kampani nájdete na www.vynimocnezeny.sk.

Staňte sa súčasťou poslania týchto výnimočných žien a podporte ich.

Misijné sestry Predrahej Krvi môžete priamo podporiť, ak pri svojej platbe použijete špecifický symbol 318-03-79. Ďakujeme!