Sýria: Srdce pre najslabších

Od roku 2011 Sýriou otriasa vojnový konflikt, ktorý podľa UNHCR vyústil do najväčšej humanitárnej a utečeneckej krízy našich čias. Okolo 13,1 milióna Sýrčanov potrebuje humanitárnu pomoc, vyše polovica obyvateľstva bola donútená opustiť svoje domovy, z nich mnohí boli vysídlení už niekoľkokrát. Odhaduje sa, že až 69% obyvateľov Sýrie žije na hranici chudoby.

A práve v službe týmto trpiacim ľuďom spočíva apoštolát Kongregácie sestier Najsvätejších Sŕdc Ježiša a Márie. Kongregácia má v Sýrii dvanásť domov. Ich misia je rozdelená medzi pastoračnú a sociálnu starostlivosť.

Od začiatku vojny v roku 2011 mnoho rodín našlo u sestier útočisko a bezpečie. Do kláštornej kaplnky sa prichádzajú modliť a nachádzajú tu pokoj a odpočinok. Pobyt v kláštore medzi sestrami lieči ich duše a pomáha im myslieť aj na niečo iné, ako len na vojnu.

V roku 2006 založili sestry v starej časti mesta Homs centrum dennej starostlivosti Le Sénevé pre deti s mentálnym postihnutím, trpiace trizómiou, autizmom a inými patologickými ochoreniami. V centre nachádzajú tieto deti možnosti na vzdelávanie v rámci ich individuálneho učebného plánu, zamerané nielen na podporu ich osobného rozvoja, ale aj na trvalú integráciu v sýrskej spoločnosti.

„S ľuďmi a pre ľudí“ – to je motto centra Le Sénevé. V rámci programu akademických a spoločenských aktivít, ktoré sú prispôsobené pre všetkých, sa centrum snaží podporovať autonómiu detí a rozvíjať ich talenty.

V novembri 2011 muselo byť centrum v Homse uzavreté pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu. V máji 2012 sa ho v spolupráci s kňazmi jezuitmi podarilo znovu otvoriť v náhradných priestoroch v susednej štvrti Al Nuzah, ktorá bola konfliktom menej postihnutá. Od 1. decembra 2015 môžu deti opäť každý deň navštevovať pôvodné priestory centra, ktoré boli kompletne zrekonštruované a prestavané. Jeho riaditeľka sestra Samia vysvetľuje, že centrum má v súčasnosti 90 detí a 40 zamestnancov, pre ktorých je práca v centre aj možnosťou zabezpečiť dôstojný život pre svoje rodiny.

Z času na čas organizujú v centre aktivity aj pre rodiny týchto detí: rôzne školenia, oslavy, hry a podobne.

Aj napriek tomu, že Le Sénevé bolo zasiahnuté bombami a stále žije v nebezpečenstve neutíchajúcej vojny, pokúšajú sa v centre viesť bežný život a poskytovať deťom bezpečné útočisko. To by však nebolo možné bez materiálnej pomoci a podpory ACN.