Tanzánia: Knihy pre Bene Mariya

TANZÁNIA – Kongregácia sestier Nepoškvrneného srdca Panny Márie – Bene Mariya bola založená v roku 1956 v africkom štáte Burundi. Jej poslaním je pomáhať rodinám žiť kresťanský život a pripodobňovať sa vzoru nazaretskej Svätej rodiny. Sestry pracujú najmä s matkami, pretože práve ony sú srdcom rodiny, ony formujú jej ducha. Okrem toho sa sestry venujú vzdelávaniu katechétov, vyučujú katechizmus v školách a farnostiach, vedú farské skupinky a venujú sa aj snúbeneckým párom počas prípravy na manželstvo.

Dnes táto misijná kongregácia, známa najmä pod skráteným menom Bene-Maryia, nepôsobí len v Burundi, ale aj v Tanzánii, Čade, Francúzsku a Taliansku. Sestry pochádzajú z mnohých krajín sveta a vo svojom misijnom povolaní sú ochotné ísť všade tam, kam ich Cirkev zavolá.

Aby mohli slúžiť druhým a viesť ich v kresťanskom živote, musia v prvom rade samy neustále rozvíjať svoj kresťanský život a budovať si osobný vzťah s Ježišom. Ústredné miesto v ich životoch tak zastáva modlitba – ako osobná, tak aj spoločná.

V Tanzánii, kde prežíva kongregácia najväčší rozkvet, je v súčasnosti až 92 sestier a 33 mladých noviciek. Ku komunite by sa chceli pridávať stále ďalšie mladé ženy. Tento úspech so sebou ale priniesol aj komplikácie, keď sestry nemali dosť modlitebných kníh pre všetky nové sestry. Pre duchovný život komunity sú modlitebné knihy obsahujúce liturgiu hodín nevyhnutné. Kongregácia sa preto obrátila na pápežskú nadáciu ACN a vďaka štedrosti našich darcov sme ich mohli podporiť sumou 1 100 eur, ktorá pokryla náklady na nákup 60 kníh. Tie už dorazili do kláštora a je ich dosť pre všetky nové sestry. Netreba určite dodávať, že sestry sa veľmi potešili a prisľúbili svoje modlitby všetkým svojim dobrodincom.

Ďakujeme, že aj vy pomáhate Cirkvi prekvitať na celom svete!