Katedrály v Košiciach a Prešove sa zafarbia do červena