Chcem sa modliť

Chcem sa modliť

Chcem sa modliť za prenasledovaných kresťanov

Modlitba za ochotu slúžiť

Pane Ježišu,

ty si náš dobrý pastier, ty si položil svoj život za ľudstvo.
Osobne povolávaš každého z nás,
aby sme slúžili trpiacim a prenasledovaným kresťanom.
V ich životoch pokračuje tvoja krížová cesta
za spásu celého sveta.
Je pre nás milosťou niesť kríž spolu s nimi.
Daruj nám lásku, odvahu a ochotu obetovať sa,
aby sme tak mohli zmierniť ich utrpenie a poskytnúť im útechu.
Naplň nás svojou milosrdnou láskou k druhým,
aby sme tiež dokázali žehnať svojich nepriateľov a odpúšťať im.
Chceme byť radostným svedectvom tvojej prítomnosti vo svete,
aby sme všetci boli jedno a našli plnosť života v tebe.

Amen.

Modlitba za prenasledovanú cirkev

Krížová cesta za prenasledovaných kresťanov

Ďalšie modlitby nájdete aj na webovej stránke ACN Slovensko.