Prezentácia Správy o stave náboženskej slobody po prvýkrát na Slovensku

Prezentácia Správy o stave náboženskej slobody po prvýkrát na…

Nezatvárajme si oči pred náboženským prenasledovaním

Prezentácia medzinárodnej Správy o stave náboženskej slobody
vo svete
po prvýkrát na Slovensku

Osobné svedectvo – arcibiskup Antoine Chahda, Aleppo, Sýria


Piatok 23. 11. 2018 | Apollo hotel, Dulovo nám. 1, Bratislava

Program

8:30 – registrácia účastníkov

9:00 – otvorenie, príspevky hostí

  • Mons. Antoine Chahda, arcibiskup z Aleppa v Sýrii, osobné svedectvo
  • Marcela Szymanski, vyslankyňa ACN v Bruseli, Správa o stave náboženskej slobody
  • Ján Figeľ, osobitný vyslanec EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ
  • Martin Barta, duchovný asistent ACN International (Königstein, Nemecko)
  • Patrik Daniška, právnik, stav náboženskej slobody na Slovensku

10:30 – diskusia, moderuje novinár Jaroslav Daniška

11:00 – ukončenie prezentácie, coffee break

11:30 – tlačová konferencia – pre pozvané médiá

Registrácia účastníkov

Svoju účasť vopred potvrďte prostredníctvom formulára najneskôr do 20. 11. 2018. Počet miest je obmedzený. Podujatie prebieha v slovenskom jazyku (simultánne tlmočenie – anglický a španielsky jazyk). Účasť je bezplatná.

Kontakt pre médiá

Zuzana Švec-Billá, kampane@acn-slovensko.org; +421 915 777 140
Andrea Kováčová, info@acn-slovensko.org; +421 948 192 091