Ukrajina: Ora et labora

Kontemplatívne klauzúrované sestry zasvätili svoj život stálej modlitbe. V skrytosti, jednoduchosti a chudobe sú modliacim srdcom Cirkvi a vnášajú do sveta duchovnú rovnováhu. Pre ich „neviditeľné“ povolanie ale často zabúdame, že aj ony potrebujú našu modlitbu a pomoc. ACN podporuje klauzúrne kláštory po celom svete už viac ako 60 rokov, pretože bez skrytej modlitby a obety v nich by vonkajší apoštolát stratil silu Božej lásky a nádeje.

Jeden kontemplatívny kláštor sestier benediktínok sa nachádza aj v Žitomire, 300-tisícovom meste na východe Ukrajiny. Sestry tu pôsobia od roku 1988. Svojho času boli na území bývalého Sovietskeho zväzu tri benediktínske kláštory, jeden v ukrajinskom Ľvove, ďalší v Nesviži v Bielorusku a tretí vo Viľnuse v dnešnej Litve. Tieto ženské kláštory však boli v roku 1946 zlikvidované a väčšina sestier musela utiecť do Poľska. Len niektoré zostali pôsobiť v podzemnej Cirkvi. V roku 1995 začali sestry uvažovať o vybudovaní nového kláštora, aby sa na území poznačenom dlhými rokmi ateizmu stali podľa ich charizmy „mestom na návrší, ktoré svieti ľuďom a pozýva ich hľadať Boha v modlitbe a v kráse stvorenia“.

 

Najmä kvôli ťažkostiam so získaním potrebných financií, výstavba kláštora sa natiahla na 10 rokov. Až v roku 2006 sa mohlo konať posvätenie nového kláštora s kaplnkou zasvätenou Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie. Dnes kláštor priťahuje veľký počet mladých žien a dievčat, ktoré sem prichádzajú na duchovné cvičenia, na Eucharistické adorácie alebo hľadajú odpovede na duchovné otázky, na svoje problémy, či chcú bližšie spoznať kontemplatívnu formu zasväteného života a tak rozlišovať o svojom budúcom povolaní.

Sestry vedú umeleckú školu pre deti, takisto majú dielne na šitie a vyšívanie, na výrobu liturgických rúch a predmetov , na písanie ikon a výrobu sošiek. Ďalším zdrojom ich príjmov je záhrada a tiež lesná škôlka s cudzokrajnými rastlinami. Sestry si prácu rozdeľujú podľa potrieb komunity a tiež podľa svojich schopností, zručností a talentov.

Prostriedky z týchto aktivít dokážu pokryť iba úplné minimum z nevyhnutných nákladov na základné živobytie pre 18 sestier, ktorých priemerný vek je 40 rokov (najstaršia má 65 rokov, najmladšia 23). Matka predstavená Klára Sviderska preto pri financovaní formácie noviciek i starších sestier naliehavo prosí o pomoc ACN. Na túto formáciu by chcela pozývať aj rôznych profesorov a prednášajúcich z Poľska, ktorým však chce uhradiť minimálne cestovné náklady na Ukrajinu.

ACN podporuje kláštor v Žitomire už veľa rokov. Vďaka našim dobrodincom sme mohli pomôcť pri rôznych stavebných prácach, pri nákupe stroja na pečenie hostií, ako aj prispieť na základné existenčné potreby sestier a  ich pastoračnú činnosť pre ľudí, ktorí kláštor navštevujú . Od začiatku ozbrojeného konfliktu v roku 2014 na východe krajiny až sedemnásobne stúpli ceny plynu a o 50% ceny elektriny. Takéto zvýšenie cien predstavuje pre komunitu skutočne existenčné problémy. ACN by preto chcela, okrem podpory formačného programu, poskytnúť sestrám doslova existenčnú pomoc – tentokrát vo výške 9 000 eur. Matka Klára nás ubezpečuje, že sestry každý deň zahŕňajú do svojich modlitieb všetkých svojich dobrodincov.