V Libanone sú milióny utečencov, pomáha im aj centrum Svätého Jána Milosrdného

V Libanone sú milióny utečencov zo Sýrie a iných krajín Blízkeho východu. Pomáha im aj katolícka výdajňa jedla Svätého Jána Milosrdného.

Arcibiskup John Darwish so sýrskymi utečencami v centre Svätého Jána Milosrdného. Foto ACN

Svätý Ján Milosrdný je svätec ktorý žil na prelome šiesteho a siedmeho storočia. Bol známy svojou štedrosťou k chudobným a trpiacim vo svojom okolí. Vždy, keď bolo treba pomôcť konkrétnemu človeku v núdzi, urobil pre to všetko. V čase keď sa stal Alexandrijským patriarchom dával jedlo 7900 chudobným ľuďom každý jeden deň. Zomrel v roku 619 a je jedným zo svätcov, ktorých si pripomíname ako katolíci aj ako ortodoxní kresťania.

Projekt, ktorý nesie jeho meno a stará sa o dodávanie teplého jedla pre tých najchudobnejších realizuje v Libanone v meste Zahleh, blízko hranice so Sýriou Melchitská gréckokatolícka cirkev.

Centrum Svätého Jána Milosrdného funguje od decembra 2015. V jeho priestoroch sú vítaní všetci, ktorí si sami nevedia zadovážiť teplé jedlo – vrátane mnohých Sýrskych utečencov. Každý deň ochotní dobrovoľníci obslúžia 

teplým jedlom približne tisíc ľudí. Väčšina z nich príde do centra osobne, no asi dvom stovkám starých a nevládnych ľudí musia jedlo rozvážať. 

Tento región je hlboko zasiahnutý ozbrojenými konfliktami už od roku 2011. V Sýrii žilo pre vypuknutím konfliktu približne 1,5 milióna kresťanov. Súčasne ich tam žije menej ako 500-tisíc, čo je však len oficiálny odhad. Skutočné čísla budú zrejme oveľa nižšie. V niektorých regiónoch, kde kresťanstvo prišlo už takmer 2000 rokov dozadu tak hrozí jeho úplný zánik.

Myšlienka centra Svätého Jána Milosrdného je prinášať uvoľnenie nielen pre telo, ale aj pre dušu. Melchitská gréckokatolícka cirkev aj ostatné cirkvi pôsobiace v tomto regióne sa týmto a podobnými projektami snažia zvrátiť radikálny úbytok kresťanov.

Sme radi, že vďaka podpore našich štedrých darcov môžeme tento projekt podporiť aj v roku 2020, a to sumou 880 tisíc eur. Ďakujeme!