Venezuela: Život zasvätený modlitbe

Karmelitánsky Kláštor sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a sv. Jána z Kríža bol v meste Barquisimeto vo Venezuele založený 9. mája 1974. Sestry karmelitánky tam pôsobia už 45 rokov. V súčasnosti tvorí ich spoločenstvo 11 sestier.

Matka predstavená Mária Isabel de la Misericordia hovorí:

„Naším povolaním je rozjímanie a  modlitba. To je náš apoštolát a naše jedinečné poslanie – celý život venovať modlitbe. Modlíme sa za všetkých ľudí, v mene všetkých našich bratov a sestier trpiacich na tele alebo na duchu, s ktorými nás spája radosť a nádej na spravodlivejší a humánnejší svet. Všetci sme deťmi toho istého Boha Otca a máme žiť ako bratia a sestry. Takýmto možno tajomným, ale skutočne účinným spôsobom vyprosujeme dobro pre ľudí a rozšírenie Božieho kráľovstva – kráľovstva spravodlivosti, lásky a pokoja.“

Okrem modlitby sa sestry venujú v kláštore aj rôznym manuálnym prácam, aby si zabezpečili základné živobytie a fungovanie kláštora: Vyrábajú ovocné želé, pečú chlieb, zhotovujú keramické obrazy a betlehemy, ružence a škapuliare Karmelskej Panny Márie , šijú oltárne rúcha a tiež vyrábajú rôzne náboženské predmety a ozdoby.

Okrem toho, čo si ľudia u nich kúpia, sestry nemajú žiadny stály príjem. Avšak vzhľadom na pretrvávajúce ekonomické ťažkosti Venezuely a vysoké životné náklady v krajine sú teraz príjmy z predaja zanedbateľne malé. Nehovoriac o nulovej podpore zo strany vlády.

Matka Mária Isabel de la Misericordia na margo existenčných problémov, ktorým sestry čelia, povedala: „Najväčšiu položku v našich hmotných nákladoch tvoria lieky pre choré sestry. Lieky sú vo Venezuele všeobecne veľmi drahé a vzhľadom na vysokú mieru inflácie v krajine ich ceny neustále rastú – týždenne, niekedy dokonca aj denne. Ťažkosti máme aj pri obstarávaní potravín, ktorých je v krajine celkovo nedostatok a z tohto dôvodu je aj ich cena veľmi vysoká. Ďalšie obrovské problémy máme s dodávkami pitnej vody. Už dva a pol roka nám chýba verejné vodovodné potrubie. . Intenzívne preto hľadáme trvalé riešenie tohto problému, možno by ním mohlo byť aj nájdenie nášho vlastného zdroja vody v kláštore a vykopanie studne. Podľa odborného posudku existujú v areáli kláštora dostatočné podzemné zásoby vody. Avšak momentálne musíme len vydržať a naďalej sa starať nielen o seba, ale aj pomáhať hladujúcim , ktorí nás žiadajú o jedlo, a taktiež chudobným viacdetným rodinám. Projekt novej studne je v súčasnosti nerealizovateľný, nielen pre nedostatok finančných prostriedkov, ale aj preto, že najdôležitejšou vecou je pomôcť prežiť – nielen sebe, ale predovšetkým iným. Veríme, že Božia Prozreteľnosť nám osobitne pomáha aj cez solidaritu a pomoc zo strany našich dobrodincov, ktorí sa delia s nami s tým, čo môžu. Nech vás Pán stonásobne odmení. Ďakujeme.“

Karmel sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a sv. Jána z Kríža ako aj iné sestry v diecéze Barquisimento potrebujú obzvlášť teraz v čase humanitárnej krízy, ktorá vládne vo Venezuele, našu pomoc a modlitbu. Nezabudnime na nich.