Zverejňujeme „Deviatnik s biblickými ženami“

Pre veľký záujem sme sa rozhodli sprístupniť celý deviatnik! Ak ste sa k spoločnej modlitbe pripojiť nestihli, môžete tak urobiť teraz. Ponúkame vám možnosť stiahnuť si úplné znenie Deviatnika s biblickými ženami vo forme e-knihy. Môžete ho používať k osobnej, alebo spoločnej modlitbe, inšpirovať sa životom biblických žien a pomôcť svojou modlitbou dalitským kresťanským ženám.

Deviatnik sme sa spoločne modlili od 22. do 30. mája a k modlitbe sa pridali stovky veriacich. Spoločne sme touto modlitbou vytvorili most medzi Slovenskom a Indiou, na ktorom nás sprevádzali biblické ženy. Od Evy po Máriu nás inšpirovali svojou odpoveďou na Božie zásahy a nádejou, v ktorej očakávali naplnenie Božích prisľúbení. Veríme, že prísľub slobody a dôstojnosti, ktorý patrí všetkým Božím deťom, sa naplní aj v životoch dalitských žien.

Za inšpiráciu pri tvorbe deviatnika ďakujeme sestre Jane Kurkinovej, FMA.

Celé znenie modlitby „Deviatnika s biblickými ženami“ nájdete tu!