25. marca 2017
prichádza na Slovensko
pápežská nadácia
ACN - Aid to the Church in Need (Kirche in Not).

Je pre nás cťou, že Vás môžeme pozvať na otvorenie 24. národnej kancelárie,
a to v mimoriadnom roku 70. výročia založenia ACN,
100. výročia fatimských zjavení a ako ovocie Svätého roku milosrdenstva.
 
Slovenská kancelária bude niesť meno:
„ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi“.
 
 
So širokou verejnosťou chceme túto udalosť sláviť 25. marca 2017
pri pontifikálnej svätej omši v Dóme sv. Martina v Bratislave o 18. 00 hod.
(celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS).
 
 

Hosť:
Mons. Jean-Abdo Arbach,
arcibiskup melchitskej gréckokatolíckej cirkvi z Homsu v Sýrii.

Jeho svedectvo o prenasledovanej Cirkvi:
piatok 24. 3. 2017 | po sv. omši o 17:30, Saleziáni don Bosca, Mamateyova 4, Bratislava
nedeľa 26. 3. 2017 | po sv. liturgii o 10:30, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Ul. 29. augusta 7, Bratislava
pondelok 27. 3. 2017 | 19:45, Univerzitné pastoračné centrum – Mlynská dolina, Staré Grunty 36, Bratislava

Do slávnostného otvorenia ostáva:


» Ľudia sú oveľa lepší, ako si myslíme. Aj Boh je oveľa lepší, ako si myslíme. «

páter Werenfried van Straaten, zakladateľ Kirche in Not

Viac o poslaní ACN sa dozviete na centrálnej stránke pápežskej nadácie:

www.acn-intl.org