Ak chcete dostávať informácie o misii ACN,
vpíšte sem svoj e-mail:

6 000

projektov každoročne

140

krajín, v ktorých pomáhame

24

národných kancelárií

Škála oblastí, v ktorých sme oslovovaní 
s prosbami o pomoc:

Omšové milodary

Vzdelávanie kňazov a rehoľníkov

Existenčná pomoc pre rehoľníkov

Náboženská formácia laikov

Rozširovanie Svätého písma a náboženskej literatúry

Mediálna podpora šírenia viery

Dopravné prostriedky pre potreby pastoračnej starostlivosti

Budovanie a rekonštrukcia chrámov, cirkevných budov a zariadení

Núdzová pomoc v prípade vojny, núteného vysídlenia, násilia a prírodných katastrof

Fakty a čísla o ACN (údaje z roku 2015)

  • Pôsobnosť v 24 krajinách sveta, vrátane Slovenska (od 20. 10. 2016)
  • 400 000 darcov po celom svete
  • Podpora projektov vo viac ako 140 krajinách
  • Vyše 6 000 schválených projektov ročne 
    po celom svete
  • Ročne viac ako 120 miliónov € 
    z darcovských príspevkov a dedičstiev
  • 84,8% týchto zdrojov je použitých priamo na projekty vo svete