Piliere našej činnosti

Ak chcete dostávať aktuálne správy o živote kresťanov vo svete, najmä trpiacich a prenasledovaných, prihláste sa na odber newslettera:

Novinky:

národných kancelárií
rokov existencie nadácie
miliónov eur od darcov za rok
krajín, v ktorých pomáhame
projektov ročne

Škála oblastí, v ktorých sme oslovovaní s prosbami o pomoc:

Omšové milodary

V mnohých regiónoch sú veriaci takí chudobní, že nedokážu podporovať svojich kňazov. Omšové milodary sú preto pre kňazov často jediným prostriedkom existenčnej pomoci. Omšové milodary sú dary spojené s prosbou o slávenie svätej omše za chorých, zosnulých alebo na iné úmysly. 

Vo svete je v súčasnosti 415 000 kňazov. Vďaka 1,4 miliónu omšových milodarov v hodnote asi 12 miliónov eur je možné zabezpečiť živobytie v priemere každému deviatemu kňazovi.

Vzdelávanie kňazov a rehoľníkov

Teologické vzdelávanie a odborná kvalifikácia seminaristov boli vždy jednou z našich priorít. Napokon, práve budúci kňazi budú iným duchovnou oporou a umožnia im žiť sviatostný život. Mnohé dary preto prúdia do krajín, v ktorých je súvislé vzdelávanie seminaristov kvôli chudobe, vojne alebo prenasledovaniu ohrozené alebo nemôže byť dostatočne zabezpečené.

V roku 2015 študovalo za kňazov 120 000 seminaristov. Aid to the Church in Need podporovalo každého desiateho z nich.

Existenčná pomoc pre rehoľníkov

Predovšetkým v tých oblastiach, kde je veľký nedostatok kňazov, sa rehoľné sestry v službe Bohu starajú doslova o všetko: o deti aj dospelých, o siroty, o chorých a umierajúcich, o tých, čo zlyhali v živote, o tých, čo hľadajú, i o ľudí, ktorí zažili traumy. Rehoľné sestry často pracujú v extrémne ťažkých podmienkach, napríklad vo vysokých nadmorských výškach v Andách (4 000 m.n.m). Aj kontemplatívne sestry aktívne pomáhajú svojimi modlitbami alebo napríklad výrobou hostií.

Len v roku 2015 sme podporili prácu približne 10 000 sestier v Afrike, Ázii, východnej Európe a Latinskej Amerike.

Náboženská formácia laikov

V mnohých z najchudobnejších krajín sveta je nedostatok kňazov. Práve tam je náboženské vzdelávanie laikov zamerané na katechetickú službu kľúčovým pri udržiavaní živej viery.

Prostredníctvom základného teologického vzdelávania majú laici - muži aj ženy - byť schopní sprostredkovať svoju vieru iným a pripraviť ich na prijatie sviatostí.

Rozširovanie Svätého písma a náboženskej literatúry

Ježiš povedal: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Nadácia Aid to the Church in Need berie toto poverenie doslovne. Preto je naša organizácia od roku 1979 vydavateľom a celosvetovým dodávateľom detskej biblie, ktorá bola preložená do 180 jazykov a z ktorej bolo distribuovaných viac ako 52 miliónov výtlačkov. V chudobných krajinách je detská biblia často prvou knihou, ku ktorej majú deti prístup vo svojom rodnom jazyku a obyčajne aj jedinou obrázkovou knihou, ktorú dostanú za celý svoj život.

Aid to the Church in Need takisto podporuje YOUCAT - ilustrovaný katechizmus Katolíckej cirkvi pre mládež, ktorý je dostupný v 35 jazykoch.

Mediálna podpora šírenia viery

Naša Catholic Radio & Television Network (CRTN, katolícka rozhlasová a televízna sieť) zohráva centrálnu úlohu v našej práci v oblasti komunikácie. CRTN je moderným produkčným štúdiom, ktoré sa špecializuje na dokumentaristiku a spravodajstvo týkajúce sa Katolíckej cirkvi v odľahlých oblastiach.

Či už sú to príbehy utečencov, o ktorých sa starajú rehoľné sestry v Libanone, alebo misionárov, ktorí evanjelizujú v odľahlých osadách Papuy Novej Guiney, dokumentárne filmy, rozhovory a rozhlasové programy o nich sa vysielajú rovnako v sekulárnych ako aj v katolíckych médiách.

Naším cieľom je informovať o Cirkvi, kdekoľvek trpí po materiálnej alebo duchovnej stránke, a tým sa deliť so svetom o jej svedectvo viery.

Jednou z našich priorít v krízových regiónoch je presadzovať a posilňovať médiá miestnych cirkevných spoločenstiev, a tak im pomôcť ohlasovať vieru. Hlavne v odľahlých oblastiach s vysokou mierou negramotnosti je dôležité nepodceňovať význam šírenia evanjelia prostredníctvom rozhlasu a televízie. Typickým príkladom je Blízky východ, kde je viac ako 600 moslimských televíznych staníc, ale len dve kresťanské.

Aid to the Church in Need pomáha pri zriaďovaní katolíckych rozhlasových a televíznych staníc a podporuje potrebné vzdelávanie, čím zabezpečuje odbornú kvalifikáciu ich pracovníkov.

Dopravné prostriedky pre potreby pastoračnej starostlivosti

Už v päťdesiatych rokoch 20. storočia poslal páter Werenfried van Straaten mobilné kaplnky ako „kostoly na kolesách“ k ľuďom vysídleným z ich domovov. Aj dnes je dôležitou úlohou nadácie Aid to the Church in Need snažiť sa naďalej zabezpečiť, aby duchovná a materiálna pomoc bola „na ceste“.

Žiadosti o pomoc na zakúpenie vozidla prichádzajú zo všetkých kontinentov. Len v roku 2015 použila nadácia 6,8 milióna eur na 1 255 vozidiel a plavidiel, či už nákladných áut, osobných áut, motocyklov alebo lodí. V mimoriadne ťažko dostupných horských regiónoch sa dokonca používajú mulice.

Budovanie a rekonštrukcia chrámov, cirkevných budov  a zariadení

Zvlášť v krízových oblastiach sú v dôsledku násilia často zničené kostoly a cirkevné zariadenia. Podporujeme ich rekonštrukciu v týchto regiónoch, pretože kostoly sú srdcom kresťanského života a znakom nádeje.

Tam, kde sa Cirkev rozrastá, ako je tomu v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike, je často potrebná pomoc pri budovaní nových infraštruktúr. Preto nadácia Aid to the Church in Need podporuje výstavby alebo rekonštrukcie chrámov, kláštorov, pastoračných centier a misií, aby tak zabezpečila a zviditeľnila pastoračnú službu Katolíckej cirkvi na celom svete. Zo svojej viac ako šesťdesiatročnej skúsenosti vieme, že v chudobných štvrtiach dokáže byť aj tá najmenšia kaplnka duchovným domovom.

Núdzová pomoc v prípadoch vojny, vysídlenia, násilia  a prírodných katastrof

Núdzová pomoc utečencom je hlboko zakorenená v histórii našej nadácie. Už v päťdesiatych rokoch minulého storočia vykonal páter Werenfried van Straaten, zakladateľ Aid to the Church in Need, priekopnícku prácu v pomoci vysídlencom.

Trpkou pravdou je, že na svete je dnes viac utečencov než kedykoľvek predtým. V súčasnosti je približne 60 miliónov ľudí na svete na úteku, a to len na Blízkom východe ich je 15,4 milióna. V Iraku a Sýrii je zasiahnutý asi 1 milión kresťanov. Odhaduje sa, že z 1,3 milióna kresťanov v Iraku pred rokom 2003 ich dnes zostalo iba 250 000.*

Práve preto je naša núdzová pomoc nielen životne dôležitou odpoveďou na naliehavé potreby vo vojnou zmietaných regiónoch, ale tiež znakom kresťanskej solidarity s našimi trpiacimi bratmi a sestrami.


* Údaj z roku 2015

Sledujte nás na Facebooku a YouTube:

Fakty a čísla o ACN

(podľa Výročnej správy ACN za rok 2017)

  • Pôsobnosť v 24 krajinách sveta, vrátane Slovenska
  • Viac ako 368 000 individuálnych darcov po celom svete
  • Podpora projektov v 149 krajinách
  • 5 357 schválených projektov po celom svete
  • Viac ako 124 miliónov € od individuálnych prispievateľov
  • 84,8% zdrojov je použitých priamo na projekty

ACN v súčasnosti pomáha prenasledovaným a chudobným kresťanom hlavne v oblastiach vyznačených hnedou farbou.

Spolupracujeme: