Piliere našej činnosti

Ak chcete dostávať aktuálne správy o živote kresťanov vo svete, najmä trpiacich a prenasledovaných, prihláste sa na odber newslettera:

Novinky:

 • Pridlhé čakanie

  Pridlhé čakanie

  SÝRIA – V čase pôstu sa nám prihovára Samir Nassar, maronitský arcibiskup zo sýrskeho Damasku. Približuje nám dennodenný zápas sýrskej …Čítajte ďalej
národných kancelárií
rokov existencie nadácie
miliónov eur od darcov za rok
krajín, v ktorých pomáhame
projektov ročne

Škála oblastí, v ktorých sme oslovovaní s prosbami o pomoc:

Omšové milodary

V mnohých regiónoch sú veriaci takí chudobní, že nedokážu podporovať svojich kňazov. Omšové milodary sú preto pre kňazov často jediným prostriedkom existenčnej pomoci. Omšové milodary sú dary spojené s prosbou o slávenie svätej omše za chorých, zosnulých alebo na iné úmysly. 

Vo svete je v súčasnosti 415 000 kňazov. Vďaka 1,4 miliónu omšových milodarov v hodnote asi 12 miliónov eur je možné zabezpečiť živobytie v priemere každému deviatemu kňazovi.

Vzdelávanie kňazov a rehoľníkov

Teologické vzdelávanie a odborná kvalifikácia seminaristov boli vždy jednou z našich priorít. Napokon, práve budúci kňazi budú iným duchovnou oporou a umožnia im žiť sviatostný život. Mnohé dary preto prúdia do krajín, v ktorých je súvislé vzdelávanie seminaristov kvôli chudobe, vojne alebo prenasledovaniu ohrozené alebo nemôže byť dostatočne zabezpečené.

V roku 2015 študovalo za kňazov 120 000 seminaristov. Aid to the Church in Need podporovalo každého desiateho z nich.

Existenčná pomoc pre rehoľníkov

Predovšetkým v tých oblastiach, kde je veľký nedostatok kňazov, sa rehoľné sestry v službe Bohu starajú doslova o všetko: o deti aj dospelých, o siroty, o chorých a umierajúcich, o tých, čo zlyhali v živote, o tých, čo hľadajú, i o ľudí, ktorí zažili traumy. Rehoľné sestry často pracujú v extrémne ťažkých podmienkach, napríklad vo vysokých nadmorských výškach v Andách (4 000 m.n.m). Aj kontemplatívne sestry aktívne pomáhajú svojimi modlitbami alebo napríklad výrobou hostií.

Len v roku 2015 sme podporili prácu približne 10 000 sestier v Afrike, Ázii, východnej Európe a Latinskej Amerike.

Náboženská formácia laikov

V mnohých z najchudobnejších krajín sveta je nedostatok kňazov. Práve tam je náboženské vzdelávanie laikov zamerané na katechetickú službu kľúčovým pri udržiavaní živej viery.

Prostredníctvom základného teologického vzdelávania majú laici - muži aj ženy - byť schopní sprostredkovať svoju vieru iným a pripraviť ich na prijatie sviatostí.

Rozširovanie Svätého písma a náboženskej literatúry

Ježiš povedal: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Nadácia Aid to the Church in Need berie toto poverenie doslovne. Preto je naša organizácia od roku 1979 vydavateľom a celosvetovým dodávateľom detskej biblie, ktorá bola preložená do 180 jazykov a z ktorej bolo distribuovaných viac ako 52 miliónov výtlačkov. V chudobných krajinách je detská biblia často prvou knihou, ku ktorej majú deti prístup vo svojom rodnom jazyku a obyčajne aj jedinou obrázkovou knihou, ktorú dostanú za celý svoj život.

Aid to the Church in Need takisto podporuje YOUCAT - ilustrovaný katechizmus Katolíckej cirkvi pre mládež, ktorý je dostupný v 35 jazykoch.

Mediálna podpora šírenia viery

Naša Catholic Radio & Television Network (CRTN, katolícka rozhlasová a televízna sieť) zohráva centrálnu úlohu v našej práci v oblasti komunikácie. CRTN je moderným produkčným štúdiom, ktoré sa špecializuje na dokumentaristiku a spravodajstvo týkajúce sa Katolíckej cirkvi v odľahlých oblastiach.

Či už sú to príbehy utečencov, o ktorých sa starajú rehoľné sestry v Libanone, alebo misionárov, ktorí evanjelizujú v odľahlých osadách Papuy Novej Guiney, dokumentárne filmy, rozhovory a rozhlasové programy o nich sa vysielajú rovnako v sekulárnych ako aj v katolíckych médiách.

Naším cieľom je informovať o Cirkvi, kdekoľvek trpí po materiálnej alebo duchovnej stránke, a tým sa deliť so svetom o jej svedectvo viery.

Jednou z našich priorít v krízových regiónoch je presadzovať a posilňovať médiá miestnych cirkevných spoločenstiev, a tak im pomôcť ohlasovať vieru. Hlavne v odľahlých oblastiach s vysokou mierou negramotnosti je dôležité nepodceňovať význam šírenia evanjelia prostredníctvom rozhlasu a televízie. Typickým príkladom je Blízky východ, kde je viac ako 600 moslimských televíznych staníc, ale len dve kresťanské.

Aid to the Church in Need pomáha pri zriaďovaní katolíckych rozhlasových a televíznych staníc a podporuje potrebné vzdelávanie, čím zabezpečuje odbornú kvalifikáciu ich pracovníkov.

Dopravné prostriedky pre potreby pastoračnej starostlivosti

Už v päťdesiatych rokoch 20. storočia poslal páter Werenfried van Straaten mobilné kaplnky ako „kostoly na kolesách“ k ľuďom vysídleným z ich domovov. Aj dnes je dôležitou úlohou nadácie Aid to the Church in Need snažiť sa naďalej zabezpečiť, aby duchovná a materiálna pomoc bola „na ceste“.

Žiadosti o pomoc na zakúpenie vozidla prichádzajú zo všetkých kontinentov. Len v roku 2015 použila nadácia 6,8 milióna eur na 1 255 vozidiel a plavidiel, či už nákladných áut, osobných áut, motocyklov alebo lodí. V mimoriadne ťažko dostupných horských regiónoch sa dokonca používajú mulice.

Budovanie a rekonštrukcia chrámov, cirkevných budov  a zariadení

Zvlášť v krízových oblastiach sú v dôsledku násilia často zničené kostoly a cirkevné zariadenia. Podporujeme ich rekonštrukciu v týchto regiónoch, pretože kostoly sú srdcom kresťanského života a znakom nádeje.

Tam, kde sa Cirkev rozrastá, ako je tomu v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike, je často potrebná pomoc pri budovaní nových infraštruktúr. Preto nadácia Aid to the Church in Need podporuje výstavby alebo rekonštrukcie chrámov, kláštorov, pastoračných centier a misií, aby tak zabezpečila a zviditeľnila pastoračnú službu Katolíckej cirkvi na celom svete. Zo svojej viac ako šesťdesiatročnej skúsenosti vieme, že v chudobných štvrtiach dokáže byť aj tá najmenšia kaplnka duchovným domovom.

Núdzová pomoc v prípadoch vojny, vysídlenia, násilia  a prírodných katastrof

Núdzová pomoc utečencom je hlboko zakorenená v histórii našej nadácie. Už v päťdesiatych rokoch minulého storočia vykonal páter Werenfried van Straaten, zakladateľ Aid to the Church in Need, priekopnícku prácu v pomoci vysídlencom.

Trpkou pravdou je, že na svete je dnes viac utečencov než kedykoľvek predtým. V súčasnosti je približne 60 miliónov ľudí na svete na úteku, a to len na Blízkom východe ich je 15,4 milióna. V Iraku a Sýrii je zasiahnutý asi 1 milión kresťanov. Odhaduje sa, že z 1,3 milióna kresťanov v Iraku pred rokom 2003 ich dnes zostalo iba 250 000.*

Práve preto je naša núdzová pomoc nielen životne dôležitou odpoveďou na naliehavé potreby vo vojnou zmietaných regiónoch, ale tiež znakom kresťanskej solidarity s našimi trpiacimi bratmi a sestrami.


* Údaj z roku 2015

Sledujte nás na Facebooku a YouTube:

Fakty a čísla o ACN

(podľa Výročnej správy ACN za rok 2017)

 • Pôsobnosť v 24 krajinách sveta, vrátane Slovenska
 • Viac ako 368 000 individuálnych darcov po celom svete
 • Podpora projektov v 149 krajinách
 • 5 357 schválených projektov po celom svete
 • Viac ako 124 miliónov € od individuálnych prispievateľov
 • 84,8% zdrojov je použitých priamo na projekty

ACN v súčasnosti pomáha prenasledovaným a chudobným kresťanom hlavne v oblastiach vyznačených hnedou farbou.

Spolupracujeme: