Author: admin

Návrat ku koreňom

Projekt rekonštrukcie Ninivskej planiny:   “Návrat ku koreňom” s podporou pápežskej nadácie Pomoc trpiacej Cirkvi (ACN – Aid to the Church in Need)   Podpora návratu irackých kresťanov na Ninivskú planinu Koordinovaná iniciatíva hlavných...

Zo zápiskov kolegyne

Fadeela som stretla pred pár dňami v jednom z mnohých kostolov v americkom Pittsburghu. Palestínčan pochádzajúci z Ježišovho rodiska hovoril o prenasledovaní kresťanov jeho rodnej krajine, ale aj inde na Blízkom východe. Predovšetkým v Sýrii a Iraku je podľa...

Mark Riedemann na medzinárodnej konferencii

12. júna 2017 nás z centrály ACN navštívi Mark Riedemann, riaditeľ Sekcie verejných záležitostí a náboženskej slobody ACN, ktorý prichádza na pozvanie organizátorov medzinárodnej konferencie „Naša pomoc prenasledovaným pre náboženské presvedčenie.“ Mark vystúpi s...

Pripomíname si odkaz otca arcibiskupa Arbacha zo Sýrie

V týchto dňoch, keď sme cez Fatimu opäť pozývaní modliť sa za pokoj, si pripomíname odkaz otca arcibiskupa Arbacha zo Sýrie, ktorý nás navštívil v marci: „Dnes, v deň sviatku Zvestovania, povedal anjel Márii:...

S veľkou radosťou a vďačnosťou sme prijali správu o svätorečení fatimských detí – Františka a Hyacinty

S veľkou radosťou a vďačnosťou sme prijali správu, že v rámci zasadnutia kardinálskeho konzistória, ktoré sa konalo 20.4.2017, Svätý Otec František oficiálne oznámil, že fatimské deti – blahoslavení pastieri František a Hyacinta, teda súrodenci Francisco (1908-1919) a Jacinta (1910-1920) Martoví budú...

Milí priatelia a dobrodinci ACN

Milí priatelia a dobrodinci ACN, ďakujeme vám za vaše otvorené srdcia a pochopenie pre tých, ktorí nateraz trpia, sú prenasledovaní a zabíjaní pre vieru, ktorú my môžeme prežívať v slobode. Denne počúvame o stratách...