Author: admin

ACN na Slovensku

Slávnostné privítanie pápežskej nadácie na Slovensku   Slovensku sa dostáva veľkej pocty: Pápežská nadácia ACN ho pozýva k spoluúčasti na svojej misii, najmä na zmierňovaní utrpenia prenasledovaných kresťanov. Slovensko má ešte v čerstvej pamäti,...