Akcia

Zdieľaním svedectiev viery budujeme most dobročinnosti medzi našimi darcami a prijímateľmi podpory. Sme v úlohe správcov štedrosti našich darcov.

Každý dar pomáha, aby mohli ľudia viac zažiť Božiu lásku. Vďaka pomoci okolo 400 000 priaznivcov a dobrodincov z celého sveta sa môže ročne vyhovieť približne 5 300 prosbám o pomoc. Váš príspevok, či už príležitostný alebo pravidelný, je účinným prejavom pomoci trpiacej Cirkvi.

„Nemám žiaden iný kapitál ako vaše dobré srdcia. Srdcia svätých, ale väčšinou srdcia hriešnikov. Pre všetkých nás platí prikázanie lásky.“

(páter Werenfried van Straaten, zakladateľ ACN)

národných kancelárií
rokov existencie nadácie
miliónov eur od darcov za rok
krajín, v ktorých pomáhame
projektov ročne

Podporené projekty

  • Africké rekordy a budúci konžskí kňazi

    Africké rekordy a budúci konžskí kňazi

    KONGO – Katolícka cirkev na africkom kontinente je držiteľkou významných štatistických rekordov. Každý deviaty kňaz, každý štvrtý seminarista a každý štvrtý …
  • Tanzánia: Knihy pre Bene Mariya

    Tanzánia: Knihy pre Bene Mariya

    TANZÁNIA – Kongregácia sestier Nepoškvrneného srdca Panny Márie – Bene Mariya bola založená v roku 1956 v africkom štáte Burundi. Jej poslaním je …

Piliere našej činnosti