Akcia

Zdieľaním svedectiev viery budujeme most dobročinnosti medzi našimi darcami a prijímateľmi podpory. Sme v úlohe správcov štedrosti našich darcov.

Každý dar pomáha, aby mohli ľudia viac zažiť Božiu lásku. Vďaka pomoci okolo 400 000 priaznivcov a dobrodincov z celého sveta sa môže ročne vyhovieť približne 5 300 prosbám o pomoc. Váš príspevok, či už príležitostný alebo pravidelný, je účinným prejavom pomoci trpiacej Cirkvi.

„Nemám žiaden iný kapitál ako vaše dobré srdcia. Srdcia svätých, ale väčšinou srdcia hriešnikov. Pre všetkých nás platí prikázanie lásky.“

(páter Werenfried van Straaten, zakladateľ ACN)

národných kancelárií
rokov existencie nadácie
miliónov eur od darcov za rok
krajín, v ktorých pomáhame
projektov ročne

Podporené projekty

Piliere našej činnosti