Burkina Faso – Starosti otca Konateho

Kríza rodiny v Burkina Faso, vnútrozemskej krajine ležiacej v Západnej Afrike, nadobúda znepokojujúco veľké rozmery. Stále väčší negatívny dopad má aj na  život  diecézy Nouna, v ktorej pôsobí otec Kisito Konate. Otca Konateho obzvlášť trápi vysoký počet nechcených tehotenstiev u tínedžeriek.

“V samotnom meste Nouna je takmer v každej rodine aspoň jedno mladistvé dievča, ktoré je už matkou, a ich počet rastie,” hovorí. „Dôsledkom je duchovná a psychická trauma u týchto emocionálne opustených  dievčat, problémy v rodine a vysoké riziko krajnej chudoby, nehovoriac o slabých vyhliadkach do budúcna nielen pre mladé matky, ale aj ich deti.“

“Cirkev musí nájsť spôsoby a prostriedky, ako sa úspešne boriť s týmto problémom,” hovorí. “Sám Ježiš Kristus, Syn Boha, žil v ľudskej rodine s Máriou a Jozefom. Keď pomáhame rodinám, pomáhame budovať lepší svet.“

Otec Kisito Konate má plné ruky práce. Je nielen farárom vo farnosti Sv. Jozefa v diecéze Nouna, ale na starosti má aj ďalších 14 filiálok v okruhu vyše 50 km od centra. Zároveň je riaditeľom Výboru pre rodinu v diecéze Nouna a vykonáva aj funkciu generálneho tajomníka Výboru pre rodinný apoštolát Spojenej biskupskej konferencie Burkina Faso a susedného Nigeru.

Kvôli svojej pastoračnej a sociálnej práci potrebuje veľa cestovať.

Vďaka štedrosti svojich dobrodincov bola pápežská nadácia  ACN – Aid to the Church in Need schopná poskytnúť otcovi Konatemu 24 tisíc eur na nákup auta, v ktorom dokáže rýchlejšie a bezpečnejšie cestovať za svojimi farníkmi a poslúžiť viacerým ľuďom.

Všetkým darcom ACN posiela otec Konate srdečné poďakovanie!