Sestra Larsa pozve Slovákov k pomoci pri obnove Ninivskej planiny

 • sestra Larsa
 • catachism
 • hospital (2)
 • hospital (4)
 • hospital (5)
 • refuges2014
 • youth group

Pozývame Vás na osobné stretnutie s lekárkou a rehoľnou sestrou Larsou Annes Yousif Khazmee z Iraku

 

Na pozvanie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi prichádza na Slovensko iracká lekárka, rehoľná sestra z Kongregácie dcér Nepoškvrnenej Panny Márie, momentálne pôsobiaca v severoirackom Erbile. Práve jej návštevou štartuje slovenská národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi kampaň „Z ruín k domovu“ a pridáva sa tak k ďalším 23 národným kanceláriám pápežskej nadácie ACN, u nás známej ako Kirche in Not. Sestra Larsa Annes Yousif Khazmee navštívi niekoľko miest a spoločenstiev. Príďte sa stretnúť so sestrou Larsou osobne a položte jej svoju otázku. 

 

Program návštevy (1. – 6. 12. 2017) – zmena programu vyhradená:

1. 12. – Bratislava – vyhradené pre médiá a vopred nahlásených záujemcov

2. 12. – Námestovo, 18:00, farský kostol: svätá omša za prenasledovaných kresťanov spojená s diskusiou

3. 12. – Košice, 10:30, Katedrálny chrám narodenia Presvätej Bohorodičky: svätá liturgia;

16:00 – diskusia v spoločenskej sále VERITAS

4. 12. – Košice, 08:45 – diskusia so študentmi na Gymnáziu Tomáša Akvinského

Dunajská Lužná, 18:00, kostol Povýšenia sv. Kríža: svätá omša za prenasledovaných kresťanov spojená s diskusiou 

 

Osobný profil sestry Larsy Annes Yousif Khazmee

 • Celé meno: Larsa Anees Yousif Khazmee
 • Povolanie: rehoľná sestra a lekárka
 • Rehoľa: Kongregácia dcér Nepoškvrnenej Panny Márie (Chaldejská katolícka cirkev), dominikánska regula
 • Rodina: dve sestry a traja bratia; takmer celá jej rodina žije od roku 2006 v zahraničí (Kanada, Švédsko, Poľsko) – odišli v dôsledku prenasledovania kresťanov v Bagdade
 • Poslanie rehole: hlavným poslaním je katechetická práca s rôznymi vekovými skupinami: deti, mladí, starí ľudia v cirkvi; pomoc kňazom pri svätých omšiach; vyučovanie detí v škole; starostlivosť o siroty v ich kláštore; práca v nemocniciach
 • Absolvovala štúdium medicíny (2009)  a začala pracovať v rôznych štátnych nemocniciach a zdravotných strediskách
 • Od augusta 2014 pracuje ako lekárka v severoirackom kurdskom Erbile s utečencami vysídlenými z Ninivskej planiny
 • Sestry jej rehole pôsobia v rôznych irackých mestách, ale aj v zahraničí, napr. v Libanone a USA
 • Až do roku 2006 žili sestry v Bagdade, odkiaľ sa však kvôli kritickej situácii a prenasledovaniu vysídlili do Erbilu, kde žijú doteraz a pokračujú vo svojom misijnom poslaní.