India: Stavba nového kostola v misii v Jubaguda

INDIA – Jubaguda je jednou z tridsiatich šiestich dedín v arcidiecéze Cuttack-Bhubaneswar v štáte Odisha (predtým Orissa), ktoré sa dostali do povedomia ľudí v spojení s tragickými udalosťami roku 2008. Násilné útoky a vraždy kresťanov zanechali v tejto krajine na severovýchode Indie množstvo mučeníkov, ktorých mená svet nikdy nespozná.

Veriaci z farnosti Kandhamal v štáte Odisha .

Jubaguda je veľká dedina vzdialená približne sedem hodín jazdy autom od mesta Bhubaneswar. Leží uprostred Kandhamalských hôr a bola založená v roku 1960 ako misijná stanica otcov vincentínov. Je to územie, na ktorom je pôda pripravená na evanjelizáciu. Misionári slúžia v súčasnosti približne 2 693 rodinám (12 176 jednotlivcov) v 51 roztrúsených horských dedinách. Ku katolíckej viere sa už pridalo 770 rodín (4 850 ľudí) a ich počet neustále rastie. Približne 90 % z týchto ľudí patrí k domorodému národu Khond a ďalší patria k dalitom, spoločensky najnižšie postaveným obyvateľom Indie. Vďaka našim projektovým partnerom sme sa dozvedeli, že príslušníci národa Khond patria k tým najchudobnejším ľuďom v štáte Odisha. Hovoria svojím vlastným dialektom kui a ich počet je približne jeden a pol milióna. Až donedávna žili ukrytí v džungli, v chudobe a nevedomosti,   vyznávajúc rôzne animistické božstvá. Boli spoločensky aj politicky využívaní, ale ich situácia sa pomaly mení.

Pre týchto ľudí je misijná stanica veľkým požehnaním a sú za ňu veľmi vďační. Bol tu vytvorený tiež internát pre dvestosedemdesiat žiakov a žiačok, zdravotné stredisko, jednoduchá fara a kláštor pre sestry. Na misijnej stanici pracujú dvaja kňazi a päť sestier a pomáha im tím tridsiatich siedmich dobrovoľníckych katechétov. Napriek všetkým snahám ale nedokážu pracovať efektívne, pretože v regióne chýba základná infraštruktúra – cesty, dodávka elektrickej energie, školy a pod.

Obyvateľom Jubagudy hrozili v roku 2008 útoky extrémistov. V čase ohrozenia sa ľudia ešte viac primkli k svojej viere. A Cirkev vzrastala a stále rastie. V dedinách, ktoré duchovne spravuje misijná stanica, musia ľuďom namiesto kaplniek stačiť slamené chalupy. V nich môže v prípade potreby kňaz aj prespať. V roku 1978 si obyvatelia dediny Jubaguda síce svojpomocne postavili malý kostol s azbestovou strechou, ten však po čase už nestačil pojať všetkých veriacich. Veriacim však slúžil až do marca 2013. Vtedy naň padol strom, do ktorého udrel blesk. Stalo sa to práve vo chvíli, keď sa v kostole stretli k spoločnej modlitbe deti z internátu. Pri páde strechy bolo zranených 62 detí, ale zázrakom nikto z nich neutrpel zranenia s trvalými následkami.

Radosť z novej kaplnky v dedine Kasabasa v štáte Odisha. Aj veriaci v Jubagude sa už tešia na nový kostol.

Dnes sa omše slúžia vo veľkej miestnosti chlapčenského internátu. Tá je však príliš malá na to, aby sa do nej zmestili všetci veriaci. Pôvodný plán bol opraviť škody na kostole, ale po porade s expertmi sa zistilo, že by to bolo drahšie ako nová stavba. Farnosť teraz plánuje postaviť nový a oveľa väčší kostol, ktorý bude viac vyhovovať súčasnej veľkosti katolíckej komunity.

Pápežská nadácia ACN miestnym veriacim prisľúbila na výdavky spojené s výstavbou kostola 24 000 eur.

Ak chcete svojím finančným darom  priamo podporiť realizáciu tohto projektu, použite pri platbe ako špecifický symbol kkód 317-01-19.