Baqofa

41 z 108 domov bolo obnovených

37.96%

5

domov zničených

0

domov vypálených

103

domov poškodených

185

kresťanov sa už vrátilo

37

rodín má nový domov