Bashiqua

6.90%

40 z 580 domov bolo obnovených

50

domov zničených

195

domov vypálených

335

domov poškodených

1175

kresťanov sa už vrátilo

235

rodín má nový domov