Pakistan – Za múrmi seminára

ACN schválila podporu určenú na rekonštrukciu ochranného múru kňazského seminára v pakistanskej diecéze Islamabad-Rawalpindi.

Útoky voči kresťanom sa v súčasnom Pakistane vyskytujú veľmi často. Takmer každý kňaz v tejto krajine už niekedy v minulosti dostal anonymné výhražné telefonáty alebo listy. Dokonca aj biskupi sú vo výhražných listoch vyzývaní k prijatiu islamu.

Útoky na kostoly a cirkevné objekty sú časté a stupňujú sa: napadnutia rozzúrenými davmi, podpaľačstvo, samovražedné útoky, bombové a ozbrojené útoky. Mnoho kostolov má policajnú ochranu a vláda požiadala Cirkev, aby prijala zvýšené bezpečnostné opatrenia.

V roku 1995 otvorila diecéza v Islamabade – Rawalpindi seminár v Lalazare, kde mladí muži zvažujúci kňazské povolanie absolvujú predbežné trojročné prípravné vzdelávanie pred vstupom do kňazského seminára. V súčasnosti v Malom seminári Panny Márie Lurdskej žije 22 mladých seminaristov, ktorí tu študujú.

Seminár má z bezpečnostných dôvodov postavený ochranný múr, ten sa však na niekoľkých miestach zrútil a neoprávnené osoby sa môžu ľahko dostať na pozemok seminára. V krajine ako Pakistan, kde sú terorizmus a násilie bežné, predstavuje takáto zdanlivá „stavebná nedokonalosť“ veľké nebezpečenstvo, hlavne pre členov kresťanskej menšiny. Preto je potrebné tento múr opraviť tak, aby bol vyšší a pevnejší a účinne chránil tých, ktorí sú za ním. Nanešťastie aj budova vyše 20-ročného seminára potrebovala  nevyhnutné opravy: renovačné práce sa uskutočnili v nedávnych rokoch a vyčerpali finančné zdroje. Diecéza sa preto obrátila na ACN s prosbou o pomoc pri prebudovaní a spevnení ochranného múra. Nadácia ACN  diecéze prisľúbila 17 500 eur.

Veríme aj vo vašu duchovnú spoluúčasť alebo finančnú podporu a v mene 22 seminaristov diecézy Islamabade – Rawalpindi ďakujeme!

Ak chcete svojím darom podporiť stavebné práce na obnovu zničeného múra, do poznámky pri platbe vpíšte kód  328-02-19.V prípade inej formy platby, použite tento kód ako špecifický symbol.