Svetový deň zasväteného života

Mladý Christo kráčal k oltáru s obrovskou radosťou v srdci, vďačnosťou, pietou a očakávaním, v sprievode svojich rodičov, ktorí ho tak ako to býva pri tradičnom africkom svadobnom obrade, zverili  jeho neveste. Neveste Cirkvi.

Večné sľuby bývajú pamätným momentom a aj pre Christa ním určite zostanú. Radosť jeho rodiny, bratov karmelitánov a ostatných veriacich bola … nuž, africká :-). Presnejšie – stredoafrická.

Nasledujúci deň bol Christo v katedrále Bouar vysvätený za diakona a jeho spolubrat Odilon za kňaza.

Zo Stredoafrickej republiky prichádzajú dobré správy iba zriedka. Krízou zmietaná krajina figuruje na tragickom poslednom miesto v Indexe ľudského rozvoja (HDI -Human Development Index) vypracúvanom organizáciou OSN. HDI odráža faktory ako  chudoba, gramotnosť, vzdelanie, priemerná dĺžka života, pôrodnosť a pod.

Aj dva roky po skončení občianskej vojny je približne 80 % krajiny v rukách rôznych ozbrojených skupín. Pravidelne dochádza k násilnostiam, v dôsledku ktorých sa z tisícov ľudí stávajú bezdomovci a utečenci.

Dokonca aj deň po Christovej a Odilonovej vysviacke už bola radosť karmelitánov zatienená násilím: Dvaja muži ozbrojení samopalmi vnikli do areálu Karmelu v Bouar-Yolé a zajali strážnikov. Vyhrážali sa otcovi Marcellovi Bartolomeiovi a otcovi Aureliovi Gazzerovi. Tým sa však podarilo útočníkov vytlačiť až za brány objektu. Ozbrojenci zúrili a pokračovali v streľbe, incident sa  však, našťastie, obišiel bez vážnejších zranení.

Krajina, kde sa rehoľníci a pracovníci misijných staníc pravidelne stávajú terčom útokov a prepadov, je napriek všetkému požehnaná novými povolaniami. Momentálne sa napríklad v karmelitánskom ráde pripravuje 27 mladých mužov (niektorí z nich sú na fotografii vpravo) na to, aby úplne odovzdali  svoje životy Bohu. Na to treba obrovskú odvahu. Sú to totiž práve rehoľníci, ktorí sa často s nasadením vlastného života zasadzujú za pokoj a zmierenie. „Mojou jedinou zbraňou je modlitba,“ hovorí karmelitánsky kňaz Aurelio Gazzer, pôvodom z Talianska.

Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need podporuje nielen vzdelávanie a formáciu budúcich karmelitánov v Stredoafrickej republike, ale pomáha rehoľníkom a rehoľníčkam na celom svete.

Otec Martin Barta, medzinárodný duchovný asistent pápežskej nadácie, hovorí:

ACN podporuje zasvätených ľudí na celom svete. Sú skrytou hybnou silou misie nielen prostredníctvom svojej vonkajšej dobročinnej a pastoračnej práce, ktorú vykonávajú, ale predovšetkým prostredníctvom svojej modlitby a oddanosti Bohu. Bez týchto ľudí by naše dielo neprinášalo žiadne trvalé ovocie.

Pretože tajomstvo dosiahnutia skutočne trvalých plodov misijného úsilia – i keby plody mali prísť až neskôr – je „zotrvávanie v Ježišovi“. Plodnosť práce cirkvi je závislá na zjednotení sa s NÍM. Ježiš nám prisľúbil: „Kto zostáva vo mne a v kom ja zostávam, ten prináša hojnosť ovocia.““

Podľa otca Bartu nám Svetový deň zasväteného života pripomína, že existujú ľudia, ktorí „zostávajú v Ježišovi zvláštnym spôsobom a zasväcujú sa Jemu – tomu, ktorý sa nám dáva bezpodmienečne. Sú vo svojej láske ku Kristovi znamením pre svet, že zo spojenia s Ním vzniká život úspešný, plodný a naozaj šťastný.“

Len v roku 2017 podporovala ACN rôznymi spôsobmi povolania v katolíckej cirkvi v každej druhej diecéze na svete, vrátane takmer 700 000 rehoľných sestier.

Každý desiaty kňaz  dostal od podporovateľov nadácie ACN omšové milodary na viac ako 1,5 milióna úmyslov. To znamená, že každých 21 sekúnd  sa slúžila kdesi vo svete svätá omša na konkrétny úmysel.

ĎAKUJEME VÁM !