40 rokov bol misionárom na Madagaskare, teraz slúži väzňom a postavil im kaplnku

Kaplnka a knižnica boli uvedené do života 7. decembra 2019. Foto ACN

Otec Henryk Sawarski pôsobil ako misionár na Madagaskare už vyše 40 rokov, keď pápež František vyhlásil rok 2015 za mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. A práve v tomto roku bol menovaný za väzenského kaplána v meste Boriziny (francúzsky Port-Bergé) na severozápade Madagaskaru. Hoci nikdy predtým väzenie nenavštívil, hneď pochopil, aké dôležité je v tomto prostredí nielen ohlasovať Božie milosrdenstvo, ale urobiť z neho aj hmatateľnú realitu.

Otec Henryk Sawarski požehnáva základný kameň kaplnky a knižnice. Foto ACN

Otec Henryk Sawarski požehnáva základný kameň kaplnky a knižnice. Foto ACN

Začal konkrétnymi, celkom praktickými prejavmi milosrdenstva: apeloval na vytvorenie lepších hygienických podmienok a deratizáciu prostredia, väzňom priniesol jedlo aj oblečenie a pomohol im zabezpečiť lekársku starostlivosť. Od začiatku takto „kázal“ kresťanské milosrdenstvo a usiloval sa väzňom prinavrátiť ich stratenú ľudskú dôstojnosť.

Čoskoro ho začali vyhľadávať sami od seba. Zdôverovali sa mu so svojimi duchovnými potrebami aj psychickými problémami. Žiadali ho o modlitbu či požehnanie – chceli aspoň takouto formou nábožensky prežívať svoj život a odbremeniť sa od vín, čo ich ťažili.

Mnohí zatúžili uznať svoju vinu i pred Bohom a zmieriť sa s ním, ako aj so svojimi blížnymi, aby po prepustení z väzenia mohli začať nový život. Otec Henryk tak vo väznici na vlastné oči uvidel, že Boh môže „písať rovno krivými čiarami“ – ako to sám nazval. Stal sa svedkom silných konverzií. Ako kňaz zvlášť oddaný Božiemu milosrdenstvu preto práve túto svoju misiu považuje za životné poslanie.

Vďaka štedrosti našich dobrodincov sme mu mohli podarovať 19 500 €, aby vo väzení vybudoval malú kaplnku a knižnicu. Ide nielen o vhodné miesto na náboženské bohoslužby a pastorálnu službu, ale najmä o investíciu, ktorá pomôže väzňom na ich ceste k novému životu. Ďakujeme všetkým, ktorí k tomu veľkoryso prispeli