Fatima, ACN a Titus Zeman – čo majú spoločné?

  • Fatima, sv. otec
  • DSC_1930
  • DSC_1848
  • DSC_1833
  • DSC_1764
  • DSC_1816
  • DSC_1930
  • dav
    dav

Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need organizuje pri príležitosti 70. výročia svojho založenia a pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení Panny Márie, ktorej je pápežská nadácia zasvätená od roku 1967, spoločné celosvetové stretnutie vo Fatime. V dňoch 12.-15. septembra 2017 bude rodina pracovníkov, priaznivcov a dobrodincov ACN spoločne prosiť za pokoj a náboženskú slobodu vo svete a za potrebné duchovné a materiálne dobrá pre prenasledovaných a trpiacich kresťanov. ACN je už od svojich počiatkov chápaná ako „most lásky“, ktorý slúži jednote a zmiereniu.

Bohatý duchovný program vo Fatime vyvrcholí 14.9. slávnostnou svätou omšou pútnikov, ktorú bude celebrovať kardinál J.E. Mauro Piacenza, prezident ACN.

„Zástupcovia ACN Slovensko prinesú do Fatimy symbolicky aj dona Titusa Zemana, a to ako obetný dar v podobe tŕňovej koruny z ostnatého drôtu z povodia rieky Moravy, ktorá v čase komunizmu tvorila skutočnú hranicu medzi totalitou a slobodou,“ hovorí riaditeľka národnej kancelárie ACN Slovensko Martina Hatoková. „Duchovný odkaz saleziána Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania, je veľkým povzbudením pre nové povolania na Slovensku a príkladom pravej odvahy a obety pre našu mladú generáciu kresťanov, ktorí si už časy náboženskej neslobody nemusia pamätať,“ dodáva.