Ghana: Vytúžená kaplnka. Bude?

GHANA – Prví misionári prišli do Ghany pred 110 rokmi. V tom čase nemala ich misia veľké vyhliadky na úspech. Väčšina  misionárov totiž nečakane umrela v priebehu pár týždňov v dôsledku tropických chorôb a podvýživy. Navyše miestni obyvatelia boli voči kresťanskej viere nepriateľsky naladení. Ale potom sa stalo niečo, čo dodnes mnohí považujú za zázrak. Ghanu trápili veľké suchá, ľudia aj zvieratá umierali od smädu a rastliny vädli a vysychali. Miestni čarodejníci robili, čo mohli, aby privolali dážď, ale z neba nespadla ani jediná kvapka. Vo svojom zúfalstve sa ľudia obrátili na misionárov, ktorí pokľakli a modlili sa. O polhodinu neskôr sa na zem spustil hojný dážď. V tej chvíli sa mnohí ľudia obrátili a požiadali o krst.

Veriaci v Ghane majú radosť z každého nového kostola, kaplnky alebo pastoračného centra.

V Ghane dodnes  pôsobí množstvo zahraničných misionárov. Jeden z nich, františkánsky kňaz Martino Corazzin, tu pracuje už od roku 1991. Za ten čas postavil množstvo kostolov a podporil početné sociálne aj pastoračné projekty.

Od roku 2014 je otec Martino farským kňazom vo Farnosti sv. Františka v Elmine na juhu krajiny. Do jeho farnosti patrí aj osem filiálok a jednou z nich je filiálka sv. Anny v Nkontrodo. Pozostáva z približne 200 katolíckych veriacich, ktorí sa pravidelne stretávajú na svätej omši a aktívne sa zúčastňujú na živote Cirkvi. Nemajú ale žiadny kostol, a tak sa všetky farské aktivity aj sväté omše musia konať na chodbách miestnej školy alebo v školskej jedálni. Nie sú to vhodné priestory na slávenie svätej omše. Farníci si navyše musia vždy vopred overiť, či sú priestory v danom čase  k dispozícii, pričom sa nevyhnú kolíziám so školským rozvrhom hodín.

V meste je postavených osem kostolov a chrámov, no ani jeden z nich nepatrí Katolíckej cirkvi. Hrozí, že katolícki veriaci prestúpia k inej cirkvi len preto, že sú frustrovaní zo svojej súčasnej situácie. Otec Martino vo svojom liste píše: „Prevencia je jednoduchšia  ako liečba. Preto potrebujeme už teraz konať, aby sa záchranila naša komunita, a robiť niečo skôr, než bude neskoro!“ Z tohto dôvodu naliehavo prosí pápežskú nadáciu ACN o pomoc. Samotní veriaci sú príliš chudobní, aby mohli prispieť čímsi viac ako vlastnou prácou. Väčšina z nich žije z ruky do úst. Pestujú v malom zeleninu a chovajú pár kurčiat pre vlastnú potrebu alebo na predaj na trhu. K dispozícii je tak len veľmi malí suma peňazí. Bez pomoci ACN ostane túžba po chráme len snom.

Veriaci sú pripravení nasadiť svoje sily a pomáhať pri výstavbe novej kaplnky.

Ľudia kladú otcovi Martinovi takmer každý deň tú istú otázku: „Čo bude s našou kaplnkou?“ On im vždy vraví: „S dôverou sa modlite dňom aj nocou a Pán vypočuje vaše modlitby a dotkne sa sŕdc tých, ktorí nám môžu pomôcť!“

Nemôžeme sklamať vieru katolíckych veriacich v dedine Nkontrodo, a preto sme im prisľúbili pomoc v hodnote 30 000 eur.

 

Ak chcete svojím darom priamo podporiť realizáciu tohto projektu, použite pri platbe ako špecifický symbol kód 121-01-19. Pomôžme veriacim z Nkontrodo, aby aj ich duchovná komunita mala svoj domov.