India: Nový mikrobus už slúži semináru v Andhra Pradesh

INDIA – Od roku 1989 pôsobí v Indii kongregácia Misionárov viery. Ich hlavná budova sa nachádza v meste Nadipalli, ktoré leží v diecéze Eluru v štáte Andhra Pradesh. Hlavný predstavený otec Prabhakar Vangala napísal do ACN poďakovanie všetkým dobrodincom za ich veľkorysú pomoc. Vďaka ich príspevkom mohli pre potreby miestneho seminára kúpiť mikrobus. Vozidlo už požehnal biskup z Eluru aj otec Vangala.

Seminaristi už nový mikrobus používajú na každodenné cesty do školy. Desaťkilometrovú trasu predtým denne zdolávali na bicykloch. Dá sa považovať za zázrak, že na tomto úseku, kde sa často stávajú vážne dopravné nehody, nebol nikto z nich vážnejšie zranený.

Vďační seminaristi už používajú nový mikrobus.

Mikrobus bol veľmi potrebný aj na ich praktickú službu, keďže poslanie kongregácie zahŕňa pomoc ľuďom v najchudobnejších a najodľahlejších farnostiach. Do tejto práce sú zapojení aj seminaristi, hoci popri tom musia ešte študovať a pravidelne pomáhať vo farnostiach. Mnohí z budúcich kňazov pochádzajú z veľmi vzdialených farností, a tak nemôžu počas prázdnin cestovať za svojimi príbuznými. Svoje voľno teda využívajú na návštevy okolitých farností, kde sa rozprávajú s mladými veriacimi.

Práve tieto rozhovory často oslovia a povzbudia mladých, aby premýšľali nad vlastným povolaním. A niektorí z nich skutočne vo vnútri pocítia Božie volanie a túžbu slúžiť ľuďom ako kňazi.

Mikrobus je obrovskou pomocou pri všetkých týchto aktivitách a umožňuje seminaristom zlepšovať a zintenzívniť pastoračnú službu, hlavne starostlivosť o mladých ľudí. Neslúži však len bohoslovcom a kňazom, ale je k dispozícii aj desiatim katechétom a pätnástim dobrovoľníkom. Aj im uľahčuje nový mikrobus prácu.

Naša veľká vďaka patrí všetkým darcom ACN!

 

Staňte sa aj vy darcom ACN a podporte prenasledovaných kresťanov!