“Obetujeme aj šesť alebo sedem generácií v mene ideológie.”

SÝRIA – Kresťanská menšina v Sýrii je stále systematickejšie vytláčaná na okraj spoločnosti. Hrozbou pre ňu nie je len islamizácia, ale aj kurdifikácia, a to predovšetkým na severovýchode krajiny. Najzraniteľnejšou a najmanipulovateľnejšou skupinou sú deti a mladí ľudia v školskom veku.

Arcibiskup Jacques Benham Hindo z Al Hasakah-Nisibi

„Roky hovorím o tom, že Kurdi sa snažia eliminovať prítomnosť kresťanov v tejto oblasti Sýrie,“ hovorí sýrskokatolícky arcibiskup Jacques Benham Hindo z Al Hasakah-Nisibi na severovýchode Sýrie. V rozhovore, ktorý poskytol pápežskej nadácii ACN – Aid to the Church in Need potvrdil, že niekoľko kresťanských škôl na území tzv. Demokratickej federácie severná Sýria (DFNS), bolo zatvorených. Toto územie je de facto autonómnym regiónom, ktorý nie je oficiálne uznaný sýrskou vládou. Spravuje ho vládna koalícia, v ktorej väčšinu tvorí kurdská Strana demokratickej únie (PYD).

„Začiatkom roka prebrala kurdská regionálna vláda do svojej správy približne sto štátnych škôl, v ktorých zaviedla vlastné osnovy aj učebnice. Kurdskí úradníci nás uisťovali, že v súkromných a cirkevných školách žiadne zmeny zavádzať nebudú. K zmenám  naozaj ani nedošlo, tieto školy totiž úplne zavreli.“ Ako oficiálny dôvod zatvorenia niekoľkých kresťanských škôl v mestách Qamishli, Al-Darbasiyah a Al-Malikiyah sa uvádza, že odmietli akceptovať učebné osnovy zavedené  autonómnou regionálnou vládou „Nechcú, aby sme žiakov vyučovali  v sýrskom jazyku, jazyku našej liturgie. Nechcú, aby sme ich učili dejiny, pretože im chcú vtĺkať do hlavy ich vlastnú interpretáciu dejín.“ Školy tak ostali zatvorené a prázdne, hoci normálny život a vzdelanie sú to, čo sýrske deti v súčasnosti potrebujú najviac.

Donedávna sedeli vo svojich laviciach. Dnes je škola zatvorená.

Arcibiskup Hindo sa obáva, že  kurdská regionálna vláda  pravdepodobne zatvorí aj ďalšie kresťanské školy. Len v samotnom meste Al Hasakah ich ostalo ešte šesť. Arcibiskupa znepokojujú aj nové kurdské osnovy, ktoré sa podstatne líšia od oficiálnych sýrskych osnov a môžu negatívne ovplyvniť budúce vzdelávanie žiakov. „Kurdskému úradníkovi som povedal, že týmto spôsobom trestá celú jednu generáciu, pretože títo žiaci nebudú mať možnosť pokračovať vo vzdelávaní na vyššom stupni. Jeho odpoveď bola, že ak bude treba,  sú pripravení obetovať aj šesť alebo sedem generácií na šírenie svojej ideológie.“ 

Tieto udalosti sú dôkazom plánovanej kurdifikácie regiónu. Podľa slov arcibiskupa Hinda zahŕňa tento proces aj elimináciu prítomnosti miestnych kresťanov. „Už od roku 2015 varujeme pred týmto nebezpečenstvom. Chcú nás odtiaľto vytlačiť a tak posilniť svoju vlastnú prítomnosť v regióne. Kurdi tvoria len dvadsať percent populácie, ale vďaka podpore Západu majú v miestnej vláde nepomerné zastúpenie.“ 

Budú sa môcť vrátiť?

Prostredníctvom pápežskej nadácie ACN adresoval arcibiskup svoju výzvu medzinárodnej komunite, najmä štátom Európy. „Zatváranie škôl sa nás bolestne dotýka. Cirkev spravovala tieto inštitúcie od roku 1932 a nikdy sme si nemysleli, že ich raz niekto bude zatvárať. Západ nesmie mlčať. Ak ste skutočnými kresťanmi, je vašou povinnosťou hovoriť o všetkom, čo sa deje a predchádzať ďalšiemu porušovaniu našich práv a ďalším útokom na našu prítomnosť v tomto regióne.“

Medzinárodná nadácia ACN – Aid to the Church in Need pomáha Sýrii už od vypuknutia konfliktu v roku 2011. Okrem šírenia medzinárodného povedomia o dianí v krajine poskytuje najmä materiálnu pomoc. Vďaka štedrosti darcov z celého sveta poskytla počas siedmych rokov sýrskemu obyvateľstvu pomoc v hodnote viac ako 25 miliónov eur.