Sýria: Nositeľky nádeje

„S vašou pomocou môžeme našim ľuďom dať nielen duchovnú, ale aj materiálnu pomoc. Dávame im tak najavo, že sme jedným telom, a keď trpí jedna jeho časť, trpí celé telo spolu s ním,“ píše sestra Annie Demerjian vo svojom najnovšom ďakovnom liste.

Sestra Annie žije v meste Aleppo v Sýrii a patrí do rehoľnej Kongregácie Ježiša a Márie. Spoločenstvo bolo založené v roku 1818 vo Francúzsku a jeho poslaním je predovšetkým vzdelávanie a služba chudobným. Pôsobí v 28 krajinách na 4 kontinentoch, z toho v Sýrii od roku 1983. V Aleppe sa sestry teraz venujú najmä pomoci utečencom a vojnou zasiahnutým rodinám.

Už pred vojnou bola sestra Annie Demerjian v Aleppe a jeho okolí dobre známa pre svoju zanietenosť v pomoci a vzdelávaní druhých. Keď vypukla občianska vojna, požiadala o medzinárodnú finančnú pomoc a sformovala skupinu dobrovoľníkov, aby pomohla mnohým rodinám v Aleppe, v ohnisku najťažších sýrskych bojov, zabezpečiť základné prostriedky na prežitie – strechu nad hlavou, lieky, jedlo, elektrinu, palivo. Neskôr napísala: „Táto podpora pomohla rodinám zniesť najväčšie ťažkosti a útrapy spôsobené vojnou a do istej miery ich zachránila pred stratou ľudskej dôstojnosti.“ Dobrovoľníci pracovali veľmi tvrdo, aby pomohli tým najnúdznejším existenčne prežiť. Vďaka ich pravidelným mesačným návštevám poznali dobre situáciu a pomery v rodinách a tak dokázali dobre vyhodnotiť situáciu, kto a akú pomoc potrebuje.

Pre neutíchajúci vojnový konflikt mnohí ľudia boli nútení odísť a hľadať lepšie podmienky na život mimo svojej krajiny. Tí, ktorí zostali, boli odkázaní na pomoc sestier, keďže stratili prácu a táto pomoc bola pre nich často jediným finančným zdrojom. Sestra Annie hovorí: „Niekedy som z toho unavená, cítim rezignáciu a želám si, aby všetci títo ľudia mohli tiež zo Sýrie odísť. Ale my musíme byť nositeľkami nádeje. Ježiš nezomrel preto, aby sme žili ako otroci. Zomrel, aby sme mali život a – na čom skutočne záleží – aby sme dali ľuďom dôstojnosť a zmysel života, ktoré im Ježiš priniesol.“ Aj napriek nebezpečenstvu a množstvu ťažkostí sestry s veľkou odvahou – aj vďaka pomoci ACN – pokračujú v pomoci biednym. V Aleppe sa stali rodinou pre všetkých, ktorí rodinu stratili vo vojne alebo ich blízki opustili.

Boje v Aleppe utíchli v decembri 2016 a pomaly sa končia aj v ďalších častiach Sýrie. Výrazne sa zlepšila aj bezpečnostná situácia v krajine, avšak ľudia stále veľmi trpia, pretože stratili svoje domovy, milovaných blízkych, živobytie.

Sýrčania čelia obrovským povojnovým ekonomickým dôsledkom. Množstvo ľudí sa nemohlo vrátiť do svojej pôvodnej práce, keďže ich továrne alebo obchody boli počas vojny zničené. Konfliktom výrazne utrpelo aj poľnohospodárstvo. Veľké časti fariem sa stali neproduktívnymi, lebo sa znehodnotili zdroje vody a pôda na obrábanie. Sestry sa ale naďalej snažia uľahčovať ľuďom ich kríž a pomáhajú im uchovať si ich ľudskú dôstojnosť.

Aby sestry mohli pomáhať a zmierňovať utrpenie, potrebujú našu pomoc. Pomôžme každý v takej miere, v akej nám to Boh vnuká.

Sestra Annie je tiež ambasádorkou pre všetky trpiace sýrske rodiny. Od začiatku vojny precestovala veľa krajín, aby vydala svedectvo a vyrozprávala príbehy sýrskych obyvateľov, ako aj vyzvala svet na modlitbu a konkrétne kroky k mieru. V decembri 2018 sa zúčastnila kampane „Sviečka za pokoj“ organizovanej našou pápežskou nadáciou ACN. Svätému Otcovi priniesla veľkú sviecu zdobenú fotkami detí zo Sýrie. Zverila mu nádeje všetkých trpiacich v Sýrii s prosbou o jeho požehnanie. Pápež jej prisľúbil modlitby za pokoj v Sýrii a vyzval na modlitbu aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa do tejto „drahej“ krajiny vrátil pokoj a stabilita.