Tagged: Fatima

Tam, kde sa to všetko začalo

13. OKTÓBER – Keď sa trom malým pastierikom zjavila Panna Mária po prvýkrát, určite netušili, čo toto stretnutie – a po ňom niekoľko ďalších – bude znamenať. Zjavenia sa opakovali vždy 13. dňa v mesiaci a vyvrcholili...