V Egypte vybudovali nové mesto pre mladé rodiny, teraz je na rade kostol

Stavba kostola a komunitného centra v Abnee Baitak. Foto ACN

Abnee Baitak je predmestím mesta Madinat as-Sadis min Uktubar, tzv. Mesta 6. októbra, ktoré je relatívne novým satelitom v blízkosti hlavného mesta Káhira. Abnee Baitak vybudovala egyptská vláda ako zázemie pre mladé rodiny. Novému predmestiu však stále chýba katolícky kostol – v súčasnosti je ten najbližší vzdialený viac ako 20 km.

Roku 2015 dostalo predmestie od egyptského premiéra stavebné povolenie na výstavbu kostola. Keďže v Egypte nie je ľahké získať ho, so stavebnými prácami sa hneď začalo – nadácia ACN v tom čase prispela sumou 30 000 €. Odvtedy stavba výrazne pokročila. Pri novom kostole vznikne i komunitné centrum určené na rôzne pastoračné a spoločenské aktivity. Radi by dielo dokončili čo najrýchlejšie, a preto nás opäť požiadali o finančnú pomoc. Ďalší príspevok, ktorý im poskytneme, bude vo výške 30 000 €.

Kresťania sú síce v Egypte druhou najväčšou náboženskou skupinou, no aj tak v krajine tvoria len približne 15 % obyvateľstva. Prevažná väčšina z nich patrí ku Koptskej ortodoxnej cirkvi. Hoci ide o najväčšiu kresťanskú komunitu v okolitých štátoch, ich situácia nie je ideálna, a to napriek tomu, že v Egypte, konkrétne v Alexandrii, sa nachádzalo historicky jedno z prvých centier raného kresťanstva – Kristovo evanjelium tu ľudia poznajú už takmer 2000 rokov.