Vďaka vašej pomoci sme na Vianoce darovali 19-tisíc detských úsmevov do Sýrie

Vďaka vám, dobrodincom ACN sa tentokrát na Vianoce bude usmievať 19-tisíc sýrskych detí. V mene týchto detí vám ďakuje partnerka ACN, sestra Annie Demerjian, ktorá sa deťom v núdzi v Sýrii venuje.

Deti v Damasku sa modlia pred Betlehemom počas prijímania vianočných balíčkov od ACN.

“ACN prináša úsmev viac ako 19-tisíc deťom po celej Sýrii prostredníctvom vianočných balíčkov,” povedala sestra Annie.

Pomocou balíčkov pre deti, ktoré netrávia Vianoce vo svojom domove, ACN už 8. rok po sebe zabezpečila teplé oblečenie, topánky, hračky, náboženské predmety a iné základné materiálne potreby.

Staráme sa aj o chorých a nevládnych

Sestra Annie ďalej ďakuje za starostlivosť o starých a nevládnych kresťanov v Aleppe, ktorí vďaka vašim darom prostredníctvom ACN dostávajú jedlo, hygienické potreby, lieky či topánky.

“Nedokážete si predstaviť, ako plačú od vďačnosti,” hovorí sestra Annie. “Sú nesmierne vďační a prosia nás, aby sme sa za vás modlili.”

ACN nedávno podporilo na žiadosť miestneho biskupa v Aleppe projekt, ktorý zabezpečuje trpiacim kresťanom balíčky s jedlom, v rámci ktorých dostanú najchudobnejšie rodiny aj finančnú podporu na nákup paliva a zabezpečenie kúrenia.

Sestra Annie vyzdvihuje aj tento druh pomoci. “Možno si to neodkážete predstaviť, no palivo na vykúrenie domov je pre týchto ľudí obrovská pomoc.”

Deti v Damasku sa radujú z vianočných balíčkov od ACN.

Kresťania vo svete potrebujú našu pomoc

V Sýrii bolo počas občianskej vojny zavraždených vyše 1700 kresťanov a vyše 600 ich bolo unesených. Kresťanská populácia v krajine kresla o dve tretiny na 500-tisíc ľudí, pričom ide iba o oficiálne odhady. Obávame sa, že skutočnosť je ešte oveľa horšia. Kresťanom v Sýrii aj na začiatku roka 2020 hrozí zánik.

Napríklad v Aleppe už žije len 29-tisíc kresťanov. Pred vojnou ich v meste pritom žilo takmer 200-tisíc.

Túto nepriaznivú situáciu sa snaží nadácia ACN zvrátiť podporou stoviek projektov v krajine. Len v roku 2019 sme v Sýrii podporili 185 projektov na podporu vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, opravy zničených domov a kostolov či na podporu duchovných.

Každý jeden projekt sa môže uskutočniť len a len vďaka pomoci vás, našich dobrodincov. Pozývame vám preto v tomto vianočnom čase zvážiť okrem modlitby za prenasledovaných kresťanov aj finančný dar na www.darviery.sk

V rámci kampane si môžete vybrať konkrétny projekt, ktorý si želáte podporiť. Váš dar poputuje konkrétnej skupine trpiacich kresťanov vo svete. Ďakujeme.